Zadar - Chorvatsko

Aktivity naší organizace v Zadaru jsou zhmotněny především LEKTORÁTEM ČESKÉHO JAZYKA NA UNIVERZITĚ V ZADARU.

S vedením zadarské univerzity bylo dohodnuto, že výuka češtiny bude probíhat na Katedře kroatistiky a slavistiky a bude organizována formou volitelných předmětů  Český jazyk pro slavisty 1 a Český jazyk pro slavisty 2. 

S cílem zpřístupnit výuku češtiny studentům neslavistických oborů byla nabídka celouniverzitně přístupných předmětů časem obohacena o předměty Čeština v turistickém ruchu 1–4, díky kterým je studium češtiny umožněno studentům všech kateder. Znalost jazyka, jíž lze dosáhnout během čtyř semestrů, studenti využívají zejména v oblasti turizmu.

Na přednáškách a seminářích českého jazyka, které od počátku vedou absolventi chorvatského jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, je pozornost zaměřována i na aktivity, které směřují k vyšší informovanosti studentů o České republice a činnosti Jihomoravského kraje v Chorvatsku.

Fungování lektorátu českého jazyku na Univerzitě v Zadaru přispívá i k obecné prezentaci Jihomoravského kraje mezi obyvateli župy, a to pořádáním kulturně-vzdělávacích akcí. Chorvatští studenti každoročně připravují pod vedením lektorky Kristýny Rygolové "Český den", jehož program se skládá z prezentace odborných příspěvků a doprovodného kulturního programu. 

Zájem studentů o Jihomoravský kraj a Českou republiku celkově je ze strany KJMK podporován projekty:

- poznávací pobyt chorvatských studentů v Jihomoravském kraji, kdy jsou kurzisté seznámeni s českým prostředím, kulturními památkami a životem v České republice,

intenzivní jazyková přípravka v trvání dvou týdnů, během nichž studenti absolvují 60 vyučovacích hodin a mají možnost poznávat Jihomoravský kraj. 

Výsledkem výše uvedených aktivit je každoročně vysoký zájem o výuku češtiny. 

Lektorát přispívá i k zájmu chorvatských studentů o studijní pobyty v Jihomoravském kraji. Masarykovu univerzitu si pro svůj semestrální pobyt vybralo již několik studentů volitelné výuky češtiny na Univerzitě v Zadaru, a to prostřednictvím mezinárodních výměnných univerzitních programů. 

Spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Zadarskou župou v oblasti vzdělávání můžeme díky lektorátu českého jazyka a činnosti příspěvkové organizace označit za úspěšnou, přínosnou a dobře fungující. Náš podíl na rozvíjení aktivit mezi Jihomoravským krajem a Zadarskou župou má stále vzestupnou tendenci.