Brno

Portfolio činností, které naše organizace zajišťuje je poměrně široké. Jedná se především o:

 • vzdělávací aktivity v Srbsku, Chorvatsku a ČR
 • spolupráci se ZŠ, ISŠ, DDM při realizaci vzdělávacích a kulturních projektů
 • organizaci společenských a kulturních akcí v ČR a Bruselu
 • navazování kontaktů a spolupráce s ostatními evropskými regiony
 • realizaci pracovních a studentských stáží v Zastoupení JMK při EU v Bruselu
 • podporu klíčových žadatelů z JMK o finanční podporu z evropských zdrojů
 • přípravu a realizaci seminářů, prezentací a dalších aktivit na témata specifická pro JMK a v zájmu JMK, zastupování na pracovních skupinách, a jiné

Obecněji se aktivity, které realizujeme, dají rozdělit především do oblastí:

 • veřejné správy
 • ekonomické
 • vzdělávání
 • kultury, sportu a sociálně komunikační aktivity
 • další činnosti