Brusel

Cílem Zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu je navázání spolupráce Jihomoravského kraje s ostatními evropskými regiony, propagace kraje v zahraničí, zprostředkování kontaktů a poskytování informací o aktuálním dění v evropské politice, prezentování a prosazování zájmů kraje u institucí Evropské unie za účelem udržitelného rozvoje Jihomoravského kraje.

Zastoupení pravidelně předává aktuální informace o připravované legislativě EU, dotačních programech, možných projektových partnerstvích, soutěžích, zasílá reporty z konferencí a workshopů, připravuje a realizuje semináře, zastupuje na pracovních skupinách a zprostředkovává vystoupení speakerů z Jihomoravského kraje.

Zastoupení dále zprostředkovává kontakty mezi odpovědnými představiteli evropských institucí a jihomoravskými zástupci z oblasti politiky, veřejné správy, vědy a podnikatelské sféry, realizuje prezentační akce typu výstav, promítání, prodejních akcí jihomoravských výtvarníků a další. Na Zastoupení ročně proběhne stáž cca 8 studentů či pracovníků některých z partnerů Zastoupení.

Očekávanými přínosy aktivit Zastoupení jsou: přímý přístup k aktuálním informacím o politice, legislativě a dotacích EU, vytváření aliancí s ostatními regiony a vliv na politiku EU, zvýšený zájem o spolupráci se subjekty z Jihomoravského kraje, rozvoj turistického ruchu kraje.

Mezi naše partnery v Bruselu patří: Evropská komise, Evropský parlament, CZELO, CEBRE, Stálé zastoupení ČR při EU, České centrum, Czech Tourism a další. V rámci Jihomoravského kraje naše Zastoupení spolupracuje převážně s: Jihomoravským inovačním centrem, městem Brnem, Masarykovou univerzitou, Vysokým učením technickým, Mendelovou univerzitou, Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava, Vinařským fondem ČR, hospodářskými komorami atd.