< Zpět

Výroční zpráva KJMK 2019

14. 2. 2020

Pod následujícím odkazem si můžete přečíst Výroční zprávu Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o. pro období 1. ledna - 31. prosince 2019.

 

Obsah   

Úvod

I.       Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

                        II.      Plnění úkolů v personální oblasti

  1. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

         III.1.       Výnosy

         III.2.       Náklady

         III.3.       Finanční majetek

         III.4.       Pohledávky a závazky

         III.5.       Dotace a příspěvky

         III.6.       Investice

         III.7.       Doplňková činnost

         III.8.       Výsledek hospodaření

  1. Autoprovoz
  2. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
  3. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
  4. Kontrolní činnost
  5. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků