< Zpět

Zveme vás na debatu Evropa (nejen) pro mladé

5. 11. 2021

FB cover COVID

 

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci ve spolupráci s Eurocentrem Brno, brněnskými univerzitami a pod záštitou Jihomoravského kraje připravuje sérii tematických debat v rámci aktuálně probíhající Konference o budoucnosti Evropy.

První z debat této série - Evropa (nejen) pro mladé - se zaměří na pohled mladých lidí na EU! Jakou EU si (nejen) mladí lidé do budoucna přejí? Jaké jsou možnosti zapojení mladých lidí v EU a jaký hlas v EU mladí lidé mají? Jaké je povědomí o EU v českém prostředí? A jaký vliv na toto povědomí má výuka na školách/univerzitách?

Přijďte se zapojit do diskuze, která proběhne (kvůli vývoji epidemiologické situace) ONLINE už 24. listopadu od 17:30 hodin. Živý přenos můžete sledovat na našem facebooku i na facebookových stránkách partnerských organizací.

Těšit se můžete na:

  • Ivu Fialovou (projekt České zájmy v EU, STEM)
  • Johanu Bázlerovou (zakladatelka instagramového profilu Jsemvobraze)
  • Jiřího Nantla (náměstek hejtmana JMK pro oblast vzdělávání a straetgie chytrého regionu)
  • Lukáše Poláčka (student, Mendelova univerzita v Brně)

Se svou zdravicí se připojí také Jaroslav Zajíček, stálý představitel ČR ve výboru COREPER I.

Diskuzi moderuje Kateřina Zichová (Euractiv.cz)