< Zpět

Zprávy z činnosti Zastoupení: červen 2024

4. 7. 2024

VYBR Z MONITORINGU eu 41

Zastoupení během ČERVNA 2024 navštívilo a reportovalo celkem 12 tematických konferencí/akcí v Bruselu. Do jedné z nich se zapojilo také organizačně:

 

 • 4. červen: Science Café - Taktický urbanismus

V úterý 4. června jsme v prostorách kulturního centra Pilar v Bruselu společně s Českým centrem Brusel, Českou styčnou kanceláří pro vzdělávání a výzkum (CZELO) a Pražským domem v Bruselu uspořádali letošní druhé setkání Science Café s tématem taktického urbanismu. Hostkami večera byly Marie Joja, zakladatelka studia Archipop a vyučující na Fakultě architektury VUT v Brně a Kristina Ullmannová, vedoucí kanceláře Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Moderace se tentokrát zhostila architektka Lieve De Cock. V rámci diskuze byly posluchačům představeny také konkrétní příklady aplikace taktického urbanismu v Praze a Brně vedoucí ke zlepšení veřejného prostoru. V rámci debaty s diváky byla otevřena i otázka rozšíření podobných projektů mimo velká města. Po skončení programu následovalo neformální posezení v prostorách centra, kde jsme pro účastníky debaty i diváky připravili drobné občerstvení. 

 

 • 10. červen: Setkání sítě ERRIN: mise Půda: získané zkušenosti a nadcházející příležitosti

V pondělí 10. června se uskutečnilo setkání pracovní skupiny pro bioekonomiku sítě ERRIN s cílem zhodnotit nejnovější vývoj v rámci mise Půda. Diskutovány byly především výsledky prvních výzev živých laboratoří a výsledky projektu HuMUS, který podpořil 20 regionů a obcí při zlepšování metod a nástrojů participativního řízení v oblasti řízení kvality a zdraví půdy. Dále byl představen Manifest mise Půda a nově zahájený partnerský projekt SOILL-StartUp, který si klade za cíl podporovat implementaci živých laboratoří v budoucnu.

 

 • 10. červen: ePLANET: jak urychlit zavádění přechodu na energetiku pro splnění energetických cílů do roku 2030 a 2050

V pondělí 10. června proběhla také závěrečná akce ePLANET pod záštitou zástupce katalánské vlády při EU. Konference byla rozdělena do několika tematických panelů zaměřených na energetickou tranzici. První panel se zabýval řízením energetického přechodu s využitím poznatků z Paktu starostů a primátorů Evropy o rámci akčních plánů pro udržitelnou energii a klima. Druhá diskuse představila zkušenosti a nástroje pro úspěšnou realizaci opatření energetického přechodu.

 

 • 11. červen: Evropský týden udržitelné energie 2024/ EUSEW 2024

Politická konference EUSEW je největší konferencí věnovanou obnovitelným zdrojům a efektivnímu využívání energie v Evropě. Osmnáctý ročník konference se konal v Bruselu (a online) ve dnech 11.-13. června 2024. Zasedání, pořádaná Evropskou komisí a zúčastněnými stranami v oblasti energetiky, se soustředila na otázky udržitelné energie, projednávaly se zde nové politické změny, osvědčené postupy a myšlenky v oblasti udržitelné energie. Mezi navštívené semináře tohoto tematického týdne patřilo například setkání s názvem Místní energie, globální dopad: inovativní financování energetických komunit či Jak přepracovaná směrnice o energetické náročnosti budov podporuje renovaci pro všechny.

 

 • 13. červen: Online informační schůzka k výzvám nástroje meziregionálních investic do inovací (I3)

Ve čtvrtek 13. června se konala online informační schůzka k nástroji meziregionálních investic do inovací, pořádána Evropskou radou pro inovace, Výkonnou agenturou pro malé a střední podniky (EISMEA) a Generálním ředitelstvím pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) Evropské komise. Online seminář měl pomoci účastníkům dozvědět se o aktuálních výzvách v oblasti meziregionálních investic do inovací a zvýšit jejich šance na úspěšné podání návrhu pomocí nástroje I3.
Cílem nástroje meziregionálních investic do inovací (I3 Instrument), který je součástí Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), je podpořit meziregionální inovační projekty ve fázi jejich komercializace a rozšiřování, a poskytnout jim tak nástroje k překonání regulačních a jiných překážek a dotáhnout jejich projekt na investiční úroveň. Nástroj má dvě části: první část – finanční a poradenská podpora investic do meziregionálních inovačních projektů, druhá část - finanční a poradenská podpora rozvoje hodnotových řetězců v méně rozvinutých regionech.

 

 • 18.-19. červen: Posílení přeshraniční správy pro rozvoj

Ve dnech 18.-19. června proběhla v hotelu THON dvoudenní konference na téma správy přeshraničních regionů. Stěžejními tématy byl zejména společný rozvoj přeshraničních strategií a projektů, přeshraniční poskytování služeb, zajištění udržitelného financování a financování evropských seskupení pro územní spolupráci, propagace a prosazování přeshraničních témat a koordinace víceúrovňových vztahů. Cílem konference bylo představit nově vyvíjený analytický nástroj obsahující doporučení nasbíraná z monitoringu pěti pilotních regionů. Součástí konference byl workshop, z něhož vyvozené poznatky budou do nástroje implementovány.

 

 • 19. červen: 10. společné zasedání české a slovenské delegace v Evropském výboru regionů 2020–2025

Ve středu 19. června se v Pražském domě v Bruselu uskutečnilo jubilejní 10. společné zasedání české a slovenské delegace v Evropském výboru regionů. Jedná se o unikátní formát, kdy delegace dvou různých členských států EU koordinují a diskutují společně svá stanoviska k jednání ve Výboru regionů. Mezi projednaná témata patřilo představení stanovisek, která zpracovávají jednotliví členové delegací či reflexe výsledků voleb do Evropského parlamentu. Jednání se zúčastnil i Miroslav Hrstka z Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), který představil nové nařízení EU o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a jeho potenciální využití pro zúčastněné.

 

 • 20. červen: Předsednictví v Radě EU: představení maďarských priorit

Ve čtvrtek 20. června proběhlo v Centru pro studium evropské politiky (CEPS) představení priorit maďarského předsednictví v Radě EU, které započalo 1. července 2024. Priority prezentoval velvyslanec Maďarska při EU Bálint Ódor. Jednalo se o první akci tohoto typu, veřejnost tak byla informována o obsahu nadcházejícího předsednictví vůbec poprvé. Mezi oblasti, na které se Maďarsko plánuje zaměřit patří posílení evropské obrany, konkurenceschopnosti, boj proti nelegální migraci či rozšiřování EU směrem na Balkán. Představeno bylo rovněž logo předsednictví, v něhož centru stojí symbolicky Rubikova kostka, pravděpodobně nejznámější maďarský vynález, a dále motto předsednictví "Make Europe Great Again".

 

 • 20. červen: Výroční valná hromada sítě ERRIN

Ve čtvrtek 20. června jsme se zúčastnili Výroční valné hromady sítě vědecko-výzkumných regionů ERRIN. Na programu bylo schválení účetní závěrky za rok 2023, rozpočtu na rok 2024 a prezentace aktuálních informací ze sekretariátu sítě. V rámci shromáždění vystoupila i vedoucí kanceláře KJMK Vendula Nováčková, která je rovněž členkou správní rady ERRIN, s příspěvkem ohledně připravovaného materiálu pro nově zvolené europoslance. Dokument obsahuje zejména představení činnosti a možnosti spolupráce se sítí ERRIN. Odpoledne bylo zakončeno debatou o budoucnosti regionálních inovací s hosty z Evropské komise a Centra evropského systému budoucích inovací.

 

 • 25. červen: Role misí EU v příštím rámcovém programu: diskuze o budoucnosti misí EU a představení příručky TRAMI Mission Playbook

V úterý 25. června proběhla slavnostní akce k uvedení příručky TRAMI Mission Playbook. Projekt Transnational cooperation on MIssions (TRAMI) za poslední dva roky sbíral zkušenosti evropských regionů a zemí, co se týče misí EU. Tyto poznatky byly sepsány do „Příručky misí“, která zmiňuje i příklady z dobré praxe a doporučení. Na akci byla představena tištěná verze „Mission Playbook“, dále následovala debata o dobré praxi v oblasti misí EU a vývoje rámcového programu 10 (FP10) do budoucna.

 

 • 25. červen: Rozpočet EU a místní politiky: návrhy na novou podobu a mechanismy provádění víceletého finančního rámce po roce 2027

V úterý 25. června se v prostorách Evropského výboru regionů uskutečnila konzultace se zainteresovanými strany na téma Rozpočet EU a místní politiky: návrhy na novou podobu a mechanismy provádění víceletého finančního rámce po roce 2027. Výbor regionů k tomuto tématu připravuje stanovisko z vlastní iniciativy. Cílem stanoviska bude ovlivnit ostatní orgány EU v dostatečném předstihu před předložením návrhu víceletého finančního rámce po roce 2027 Evropskou komisí.

 

 • 27. červen: Workshop týkající se regionální politiky a podpory zavádění inovací ve veřejné správě

Ve čtvrtek 27. června se v bruselské kanceláři Murcijského regionu uskutečnil workshop týkající se regionální politiky a podpory zavádění inovací ve veřejné správě, který vychází z projektu PREPARE. Projekt sdružuje 4 regiony, které spolupracují s místními ekosystémy za účelem navrhnutí nových politik, podporující společnou tvorbu založenou na poptávce ve prospěch místních veřejných služeb, malých a středních podniků a občanů.