< Zpět

Zprávy z činnosti Zastoupení: květen 2024

3. 6. 2024

VYBR Z MONITORINGU eu 40

Zastoupení během KVĚTNA 2024 navštívilo a reportovalo celkem 17 tematických konferencí/akcí v Bruselu i v Brně. Do 5 z nich se zapojilo také organizačně:

 

 • 4. květen: Open Days v institucích EU

Oslavy Dne Evropy v Bruselu letos připadly na sobotu 4. května. Právě při této příležitosti Rada a další instituce EU zorganizovaly tradiční Den otevřených dveří, kde mělo stánek i naše Zastoupení. Spolu se Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii, Plzeňským krajem v Bruselu, Pražským domem a Středočeským krajem jsme si připravili pro návštěvníky Rady na našem společném stánku interaktivní prezentaci o České republice a zastoupených krajích, kvízy o drobné ceny a také ochutnávku českých specialit. Na náš stánek za námi zavítala i paní velvyslankyně/stálá představitelka při EU, Edita Hrdá. Kromě Rady EU byl na Den Evropy otevřen pro veřejnost např. i Evropský parlament, odkud vysílalo živě rádio Europarl a další instituce v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku.

 

 • 7. květen: Online školení sítě ERRIN – Nástroj pro vývoj projektů (Project Development Tool – PTD)

V úterý 7. května proběhl online seminář pro členy sítě ERRIN. Toto školení mělo za cíl umožnit pochopení nového nástroje Project Development Tool a jeho funkcí, účastníkům byly předány instrukce, jak se v nástroji orientovat a v poslední části školení byl prostor na doplňující otázky a odpovědi. Nástroj má představovat zejména příležitost pro členy sítě ERRIN, kteří tak mohou projevit zájem o vybraná témata. Pomocí funkce „call“ v nástroji PTD mohou členové vyjádřit buď zájem nebo třeba poptávku (např. při hledání partnera do projektu). Členové, kteří se zajímají o stejný „call“ se mohou propojit s dalšími, kteří také vyjádřili zájem. Vyjádřit zájem mohou také členové za ostatní zúčastněné strany v rámci jejich spolupráce. Důležité je vyjadřovat aktivně zájem v PTD, na základě toho se totiž plánuje ERRIN sekretariát orientovat a plánovat další akce.

 

 • 9. květen: Den Evropy v Brně

Ve čtvrtek 9. května jsme na Moravském náměstí v Brně společně s Europe Direct Brno/Knihovnou Jiřího Mahena, Eurocentrem Brno, Jihomoravským krajem a městem Brnem upořádali oslavu nejen Dne Evropy, ale také letošního výročí 20 let Česka v EU. V rámci programu měli návštěvníci možnost zhlédnout módní přehlídku studentů Střední školy umění a designu nebo si poslechnout hudbu dua Muzikanti na tripu a následně akustického dua DVOJE. Do aktivit na pódiu se zapojil také hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, který se společně s Monikou Ladmanovou, vedoucí Evropské komise v ČR a Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna, zapojil do tematické debaty 20 let Česka v EU a následně i do evropského AZ kvízu s Alešem Zbořilem. Do toho se následně mohli zapojit také návštěvníci akce a soutěžit o tematické ceny. Na místě byly po celou dobu také stánky dalších zapojených organizací.

 

 • 14. květen: Valorizace znalostí pro regionální a místní výzkumné & inovační ekosystémy

V úterý 14. května uspořádal Evropský výbor regionů ve spolupráci s Evropskou komisí tematický seminář Platformy pro výměnu znalostí (KEP 2.0) s názvem Valorizace znalostí pro regionální a místní výzkumné & inovační ekosystémy. Zástupci z řad Evropské komise, akademické sféry i regionální politiky na něm diskutovali, jak z nabytých znalostí vytvářet sociální a ekonomickou hodnotu a jak mohou regionální a místní orgány toto zhodnocování znalostí podporovat a posilovat inovační ekosystémy, které získané vědecké poznatky převádějí do praktických a inovativních řešení. Výstupy řečníků se sbíhaly ve třech hlavních zásadách: 1.) zapojení všech aktérů do výzkumných & inovačních ekosystémů; 2.) zaměření se na propojení a spolupráci mezi aktéry a 3.) důraz na podnikatelské dovednosti a postupy.

 

 • 15. květen: Setkání pracovní skupiny pro zdraví sítě ERRIN

Setkání pracovní skupiny pro zdraví sítě ERRIN proběhlo ve středu 15. května v budově sekretariátu ERRIN. Hlavním tématem byly iniciativy Evropské komise, které se týkají nedostatku zaměstnanců a zvyšování kvalifikace pracovníků ve zdravotnictví. Aktuálně se také diskutuje, jak se do těchto iniciativ mohou zapojit regiony a jejich zdravotnické a inovační ekosystémy. Během setkání byla představena tři partnerství v oblasti zdravotnických pracovníků a dovedností, zastoupena byla také přímo Evropská komise. V rámci Evropského roku dovedností se zmiňoval Pakt pro dovednosti (Pact for Skills), který pojednává o klíčových opatřeních evropské agendy v oblasti dovedností. Jedná se o pětiletý plán na podporu lepších dovedností a posílení udržitelné konkurenceschopnosti. Představeny byly také iniciativy EUREGHA, EIT Health a EASPD, které nabízí služby i pro evropské regiony v oblasti zdravotnictví.

 

 • 22. květen: Setkání partnerů k Evropskému týdnu regionů a měst

Ve středu 22. května pořádal organizační tým složený ze zástupců Evropské komise a Evropského výboru regionů setkání partnerů k nadcházejícímu Evropskému týdnu regionů a měst. Každoroční čtyřdenní akce, během níž města a regiony prezentují svou schopnost vytvářet růst a pracovní místa, provádět kohezní politiku Evropské unie a dokazovat význam místní a regionální úrovně pro řádnou evropskou správu, se ani letos neobejde bez jihomoravské účasti. Společně s partnery ze slovenských Košic, z Velkopolského a Kujavsko-pomořského vojvodství v Polsku a z italského regionu Abruzzo totiž Zastoupení Jihomoravského kraje při EU uspělo s přihláškou na tuto největší událost v oblasti regionální & kohezní politiky konané ve dnech 7.-10. října 2024. Samotné setkání nyní seznámilo vybrané partnery s výsledky výběrového řízení a vybavilo je všemi důležitými informacemi pro další fázi příprav letošního ročníku.

 

 • 23. květen: Třetí fórum mise EU pro adaptaci na změně klimatu

Ve čtvrtek 23. května uspořádala Evropská komise, spolu s belgickým předsednictvím v Radě EU, již třetí Fórum mise EU pro adaptaci na změnu klimatu. Fórum zahájené eurokomisařem pro oblast klimatu Wopke Hoekstrou a Vasco Cordeirem, předsedou Evropského výboru regionů, bylo příležitostí k důkladné výměně názorů umožňující identifikovat úspěchy a výzvy a spoluutvářet budoucí směřování mise. Akce rovněž představila čtyři regionální iniciativy z Islandu, Nizozemska, Řecka a Estonska v oblasti přizpůsobování se změně klimatu a podpořila dialog mezi komunitou zúčastněných.

 

 • 22.-23. květen: Náměstek Jan Zámečník v Bruselu

Ve dnech 22.-23. května vyrazil do Bruselu náměstek Jan Zámečník v doprovodu vedoucího Odboru regionálního rozvoje JMK Ivo Minaříka. Během jejich dvoudenního pobytu v Bruselu stihli absolvovat mnoho schůzek a jednání – např. na Generálním ředitelství pro životní prostředí Evropské komise, kde konzultovali výstavbu kanálu Dunaj-Dyje, dále se setkali s ředitelkou Pražského domu v Bruselu Lucií Čadilovou a zástupcem hlavního města Prahy při EU Vítem Čabanem. Jednání proběhlo také se zástupci Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii Janem Králem a Veronikou Niemczyk-Cienciálovou. Důležitým bodem programu bylo představení nového Indexu sociálního pokroku 2.0 pro rok 2024 v Evropském výboru regionů, kde měl Jihomoravský kraj příležitost přednést své zkušenosti z praxe jakožto region s nadprůměrným hodnocením v tomto Indexu.

 

 • 23. květen: Představení Indexu sociálního pokroku 2.0 pro rok 2024

Ve čtvrtek 23. května proběhlo představení nové edice Indexu sociálního pokroku pro rok 2024 v Evropském výboru regionů. Index sociálního pokroku EU je složený ukazatel, který má doplnit HDP o socioekonomické a environmentální aspekty a může tak poskytovat komplexnější srovnání napříč evropskými regiony. Jihomoravský kraj zde měl skrze osobní účast náměstka hejtmana Jana Zámečníka příležitost prezentovat svůj úspěšný příběh “regionu inovací”, který mu zajistil vysoké hodnocení v rámci Indexu, a inspirovat jím i další evropské regiony. Kraj byl totiž jakožto součást regionu NUTS 2 Jihovýchod podle měřítek zmíněného Indexu oceněn za nadprůměrnou úroveň sociálního pokroku. Konferenci zahajovala evropská komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira, se kterou měla naše krajská delegace možnost i osobně pohovořit. Pan náměstek se setkal také s předsedou regionu Helsinky, Markku Markkulou, se kterým si vyměnili své zkušenosti.

 

 • 22.-24. květen: Generální shromáždění sítě PURPLE v Brně

Ve dnech 22. - 24. května se v Brně uskutečnilo již 38. generální shromáždění sítě PURPLE. Jedná se o síť tzv. periurbánních regionů, tedy oblastí v zázemí velkých měst. Tématy sítě jsou zejména zemědělství, mobilita nebo péče o krajinu. Regiony se společně zapojují do evropských projektů, nebo organizují společné odborné konference. V současnosti je v síti kromě Jihomoravského kraje i region Frankfurt nad Mohanem, belgické Vlámsko a polské regiony Velkopolské vojvodství a Mazovské vojvodství. Kromě administrativních záležitostí zvládli zástupci sítě navštívit nedávno revitalizovaný park Černá rokle, park v Soběšicích, který je pod správou Mendelovy univerzity v Brně či školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka. Součástí programu byla také prezentace aktivit Jihomoravské agentury pro veřejné inovace JINAG. Současným prezidentem sítě je Petr Springinsfeld, zastupitel, předseda výboru pro meziregionální vztahy a místopředseda výboru pro regionální rozvoj JMK, a tak na setkání také nechyběl, Stejně jako referent protokolu a zahraničních vztahů Odboru vnějších vztahů JMK, Tomáš Kiss.

 

 • 27. květen: Tvorba obsahu s nástrojem NEB – setkání pracovní skupiny NEB sítě ERRIN

V pondělí 27. května proběhlo další setkání členů ERRIN, kteří byli vyzváni, aby poskytli své příspěvky a doporučení na podporu formování a soudržného plánování nově spuštěného nástroje Nový evropský Bauhaus. Toto setkání je krokem v rámci šestiměsíčního konzultačního procesu, jehož cílem je shromáždit vstupy, klíčová doporučení a osvědčené postupy pro lepší utváření obou složek nástroje NEB a zajištění toho, aby byl nástroj NEB budován co nejblíže potřebám členských států a zúčastněných stran. Diskuse byla rozdělena do dvou debatních panelů, každý z nich byl poté rozdělen na dvě skupiny s různými tématy.

 

 • 29. květen: Velmi potřebná priorita : Regiony a města utvářejí evropskou zelenou dohodu 2.0

Ve středu 29. května se uskutečnila akce uspořádaná v rámci iniciativy „Green Deal Going Local“ Evropského výboru regionů a je součástí aktivit Výboru v rámci Paktu starostů a primátorů pro klima a energetiku a Evropského paktu o klimatu. Zelená dohoda pro Evropu připravila půdu pro hlubokou ekonomickou transformaci, ale pro zajištění rychlého a spravedlivého přechodu k udržitelnosti ve prospěch všech je nezbytná posílená Zelená dohoda 2.0. Doporučení ohledně Zelené dohody 2.0 se diskutovala v rámci této konference v Evropském výboru regionů. Důležitost regionů v implementaci Zelené dohody potvrdil ve svém projevu i slovenský eurokomisař a výkonný místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.

 • 29. května: Pakt pro dovednosti pro kulturní a kreativní odvětví – Co dál po Roce dovedností?

Ve středu 29. května se setkala pracovní skupina pro design a kreativitu sítě ERRIN s titulem Pakt pro dovednosti pro kulturní a kreativní odvětví – co dál po Roce dovedností?. Setkání přineslo reflexi právě končícího Evropského roku dovedností, který od loňského května vyhlásila Evropská komise s cílem pomoci řešit kritický nedostatek dovedností a kvalifikací na trhu práce. Ze strany zástupkyně Úřadu evropských designérských sdružení zazněl také apel na brzké připojení sítě ERRIN k iniciativě Paktu pro dovednosti – modelu sdílené angažovanosti pro rozvoj dovedností v Evropě. Závěr setkání se pak nesl v duchu pozvánky na Den designu 2024, který se uskuteční 17. září.

 

 • 29. květen: Valná hromada ESRA Drážďany

Ve středu 29. května proběhlo v Drážďanech historicky první Generální shromáždění Aliance polovodičových regionů. Evropská aliance polovodičových regionů (ESRA) má za cíl podporovat význam a konkurenceschopnost polovodičového průmyslu pro hospodářský rozvoj Evropy a jejích regionů. Za Jihomoravský kraj zde vystoupil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a radní Jiří Hlavenka, který prezentoval příklady dobré praxe právě z našeho kraje. Doprovodily je vedoucí kanceláře Zastoupení Jihomoravského kraje při EU Vendula Nováčková a koordinátorka z Jihomoravského inovačního centra Janou Drbohlavovou.

 

 • 30. května: Živé laboratoře v misích a partnerstvích EU

Evropská síť živých laboratoří (ENoLL) uspořádala 30. května setkání na téma „Živé laboratoře v misích a partnerstvích EU". Na akci vystoupili řečníci z Evropské komise, neziskových organizací či výzkumných institucí, kteří během pěti kulatých stolů diskutovali vzájemnou spolupráci mezi „živými laboratořemi“, inovačními ekosystémy propojujícími různé zúčastněné strany a dalšími iniciativami EU, konkrétně misemi EU. Všichni představitelé se shodli na nutnosti prohlubovat vzájemnou kooperaci, zapojit do projektů živých laboratoří občany, kterých se projekty týkají, a vzájemně sdílet metodologické poznatky

 

 • 31. května: Vítání občánků Brusel

V pátek 31. května se v bruselském divadle Le Théâtre Royal du Peruchet konalo slavnostní Vítání občánků. Jedná se o jedinečnou akci, která se v Bruselu koná už od roku 2008 ve spolupráci s Velvyslanectví v ČR. Děti narozené mimo území Česka jsou zapsané ve zvláštní matrice vedené městem Brnem. Každé dítě dostalo kromě pamětního listu a mince také Brněnského draka v podobě plyšové hračky. Naše Zastoupení zajišťovalo mimo jiné rozlévání jihomoravských vín v průběhu této slavnostní akce.

 

 • 31. května: Czech Street Party v Bruselu

V pátek 31. května proběhla Czech Street Party v Bruselu. Po delší době znovu obnovená Czech Street Party je tradiční bruselská oslava české kultury a pohostinnosti. V letošním roce se slavnost přesunula do centra města na Place de la Monnaie a slavilo se mimo jiné výročí 20 let České republiky v Evropské unii. Organizátoři si připravili stánky, na kterých byly prezentovány zajímavosti, turistické cíle a mnohé krajové speciality. Hlavním lákadlem byla stage, kde se vystřídalo několik kapel různých žánrů, včetně VUS Ondráš s cimbálovou muzikou, nebo Chinaski. Jihomoravský stánek zde prezentoval ochutnávku lokálních výrobků, návštěvníci si mohli také zasoutěžit v tematickém kvízu, nebo se mohli dozvědět o turistických atrakcích JMK. Na stánku se mohli návštěvníci potkat také s radním Jihomoravského kraje, Karlem Podzimkem, který kraj na akci reprezentoval. Akce se uskutečnila za pomoci Jihomoravského kraje a měst Brna, hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Plzeňského kraje, kraje Vysočiny, Pardubického kraje, Moravskoslezského kraje, Libereckého kraje, Karlovarského kraje, kanceláře CZELO, Domu zahraniční spolupráce, Czech Trade, Czech Tourism, Českého centra v Bruselu, Stálého zastoupení ČR při EU, Allwyn, EPP, Aricoma, skupiny ČEZ, Cebre, EPH, Škoda, J&T banka.