< Zpět

ZPRÁVY Z ČINNOSTI ZASTOUPENÍ JMK PŘI EU: ZÁŘÍ 2023

3. 10. 2023

VYBR Z MONITORINGU eu 32

Zastoupení během září 2023 navštívilo a reportovalo celkem 15 tematických konferencí a akcí a do několika z nich se zapojilo také jako spolupořadatel:

 

 • 5. září: Konference na téma úložiště vodíku

V úterý 5. září se Zastoupení zúčastnilo konference s názvem Zachycování uhlíku v Evropě: jak dosáhnout uhlíkové neutrality, kterou pořádala Francouzská aliance pro energetický výzkum (ANCRE) ve spolupráci s Evropskou aliancí pro energetický výzkum (EERA). Konference se zúčastnili také zástupci Evropské komise, včetně ředitele DG Clima Alexandra Paquota z oddělení Inovace pro nízkouhlíkovou a odolnou ekonomiku. Během panelových diskuzí byl předmětem diskuze politický rámec i praktické otázky spojené s uchováváním uhlíku. Diskutující se shodli na potřebě vytvoření jednotného systému certifikací. K tomu by mohl sloužit nový návrh na Certifikaci pohlcování uhlíku, jehož cílem je podporovat udržitelné metody zachycování uhlíku a využívání inovativních postupů pro zachycení, recyklaci a ukládání CO2.

 

 • 7. září: Návštěva radního Jiřího Hlavenky v Bruselu a slavnostní zahájení Evropské aliance polovodičových regionů

Ve čtvrtek 7. září navštívil Brusel pan Jiří Hlavenka, radní Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum, inovace a IT. Zastoupení se podílelo především na organizační stránce výjezdu. Pan radní se zúčastnil slavnostního zahájení Evropské aliance polovodičových regionů, které se konalo v Evropském výboru regionů. Akce byla doprovozena také oficiální recepcí organizovanou regionem Flandry a výzkumným centrem IMEC v Lovani. Vytvoření aliance inicioval především spolkový stát Sasko. Jeho ministr pro regionální rozvoj je totiž také zpravodajem legislativního aktu EU o čipech. Mezi zakládající členy aliance už nyní patří 13 regionů z devíti členských zemí EU, další již projevily o členství zájem. Jejich cílem bude především budovat spolupráci mezi regiony věnujícími se mikroelektronice, aby tak co nejlépe využily legislativního aktu EU o čipech a přilákaly do svých regionů nové investice. Více o návštěvě Bruselu se dočtete v našem článku ZDE.

 

 • 8. září: Třináctý ročník slavnostního Vítání českých občánků v Bruselu

V pátek 8. září se v bruselském divadle Le Théâtre Royal du Peruchet konal třináctý ročník slavnostního Vítání českých občánků. Jedná se o zcela unikátní záležitost, která se v Bruselu koná už od roku 2008. Děti narozené mimo území Česka jsou zapsané ve zvláštní matrice vedené městem Brnem. Proto na událost dorazila také primátorka města Brna, Markéta Vaňková. Dále se akce zúčastnila vedoucí konzulárního úseku Sandra Miholová a zástupkyně velvyslance Eva Kordová. Slavnostního zahájení se zúčastnilo 29 nově narozených dětí, pro které bylo v rámci programu připraveno loutkové představení. Setkání s nově narozenými dětmi v Belgii organizuje každý rok Velvyslanectví ČR v Bruselu ve spolupráci se Zastoupením Jihomoravského kraje při EU. Zastoupení již tradičně připravilo pro rodiče zúčastněných dětí také ochutnávku vybraných Jihomoravských vín. Na děti zase čekal malý dárek v podobě plyšového "brněnského draka". Více o letošním vítání občánků, včetně fotogalerie, najdete v našem článku ZDE.

 

 • 13. září: Projev o stavu Unie

Ve středu 13. září představila předsedkyně Evropské komise, Ursula von der Leyenová, každoroční projev o stavu Unie, v němž se zaměřila na klíčová témata EU. Mezi hlavní body patřily blížící se volby do Evropského parlamentu, Zelená dohoda pro Evropu s důrazem na udržitelnost a boj proti klimatickým změnám, digitalizace, investice do inovací a strategická nezávislost v oblasti surovin a energie. Zmíněna byla také plánovaná podpora malých a středních podniků. Do konce roku je v plánu jmenování nového velvyslance EU pro tuto kategorii podniků, s cílem poskytnout jim pomoc v řešení jejich výzev. Současně se příští měsíc chystá návrh na snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky o 25 %. Více informací k projevu najdete v našem článku ZDE.

 

 • 14. září: Setkání k projektu Radní EU pro národní sdružení místních a regionálních orgánů a regionálních kanceláří

Ve čtvrtek 14. září se v Evropském výboru regionů konala informační schůzka k projektu Radní EU pro národní sdružení místních a regionálních orgánů a pro regionální kanceláře. Účastníkům nabídla možnost dozvědět se více o cílech sítě, usiluje totiž o zapojení politických zástupců na regionálních a lokálních úrovních. Nabízí jim možnost propojit se se svými protějšky z ostatních členských států, ale i řadu webinářů a školení. Umožňuje také vytvoření společných kanálů pro propagaci akcí regionálních kanceláří při EU. Projekt Radní EU je rovněž úzce propojený s iniciativou Evropské komise s názvem Vytváření Evropy s lokálními politiky. Koncem září proto rovněž zveřejní výzvu pro radní a zastupitele, kteří by se chtěli do sítě přidat. Podat přihlášku je ovšem možné kdykoli. Výbor regionů také chystá související workshop, který se bude konat 10. října v rámci Evropského týdne regionů a měst.

 

 • 18. září: Pracovní skupina "Policy" sítě ERRIN

V pondělí 18. září se Zastoupení zúčastnilo dalšího setkání pracovní skupiny “Policy” sítě ERRIN. Tématem bylo ERA, tedy European Research Area (Evropský výzkumný prostor). Cílem ERA je zvýšit spolupráci mezi vnitrostátními výzkumnými systémy a zajistit lepší koordinaci politik mezi členskými státy na úrovni EU. ERA, původně zahájený v roce 2000, byl obnoven v roce 2020, počínaje přijetím sdělení Komise o novém ERA pro výzkum a inovace. Ambicí revitalizovaného ERA je lépe řešit společenské, ekologické a ekonomické výzvy, a to na základě tří pilířů stanovených v listopadu 2021: nové řízení ERA zahrnující fórum ERA; přijetí Paktu pro výzkum a inovace v Evropě; a novou politickou agendu ERA s 20 konkrétními opatřeními ERA na období 2022–2024.

 

 • 18. září: Změna paradigmatu v oběhové ekonomice - směrem k nové produktové politice?

V pondělí 18. září uspořádalo Zastoupení německého spolkového státu Bádensko-Württembersko v Bruselu konferenci na téma cirkulární ekonomiky. Panelová diskuze se soustředila především na změnu paradigmatu v této oblasti. Zajistit má především větší zapojení podniků, a to už od začátku transformativního procesu. Zároveň je potřeba myslet nejen na konečnou fázi produktu, kdy se mění v odpad, ale také na jeho prvotní design. Debaty se zúčastnili jak zástupci Bádenska-Württemberska, tak Evropské komise, Evropského parlamentu a úspěšných podniků.

 

 • 19. září: Setkání správní rady sítě ERRIN

V úterý 19. září proběhla další schůzka ERRIN Správní rady. Během setkání se řešila agenda pracovních skupin během podzimu, zejména témata jako jsou Mise EU, Regionální inovační údolí a Widening.  V letošním roce ne také třeba upravit stanovy celé sítě dle změn belgického práva. Během setkání tedy probíhalo první schválení změn. Dalším důležitým tématem byly nové volby do Správní rady ERRIN, jelikož některým členům již vyprší mandáty. Během schůzky jsme se také dotkly marketingu sítě a jak ERRIN propagovat mezi novými potencionálními členy a zároveň větší zapojení všech již stávajících členů.

 

 • 19. září: ERRIN: Setkání pracovní skupiny pro zdraví: duševní zdraví

V úterý 19. září 2023 se konalo setkání pracovní skupiny na téma duševní zdraví, kterou pořádala síť ERRIN. Během setkání byla představena Komunikace Evropské komise o „Komplexním přístupu k duševnímu zdraví“ a zkoumány její možné aplikace v různých regionech. Francesca Centola z organizace Duševní Zdraví Evropa představila tuto komunikaci, zástupci z regionů Švédska, Polska a Dánska pak představili různé přístupy k péči o jedince s problémy duševního spektra.

 

 • 21. září: Vernisáž v dočasné galerii Café Hoffmann v Bruselu

Ve čtvrtek 21. září se Zastoupení podílelo na organizaci vernisáže v dočasné galerii Café Hoffman, která zahájila měsíc trvající akci pořádanou Českým centrem v Bruselu. Zastoupení hostům nabídlo skvělé jihomoravské víno. Výstava Joseff Hoffmann - Falling for Beauty a její doprovodný program reflektuje všestrannost architekta a designéra Josefa Hoffmanna, který z Brtnice na Vysočině došel až ke slávě ve Vídni. V Belgii je známý především jako vůdčí osobnost Art Deco stylu a autor slavného Palais Stoclet v Bruselu. Podle jeho návrhů se dodnes vyrábí židle TON. Kreativní prostory výstavy nabídnou také místo pro setkávání nebo tvůrčí workshopy. Café Hoffman je rovněž součástí Brussels Design September a Roku Art Nouveau v Bruselu. Vernisáži předcházela akce Zahraniční kanceláře CzechTrade v Bruselu, Česko-belgické networkingové fórum o designu. Více informací najdete v našem článku ZDE.

 

 • 26. září: Řešení klimatické krize pomocí lokálních řešení

V úterý 26. září se Zastoupení zúčastnilo diskuzního panelu s názvem Řešení Globální klimatické krize pomocí lokálních iniciativ, který uspořádal Institut pro Evropskou enviromentální politiku (IEEP). Diskuze byla věnována zejména spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem ve snaze řešit klimatickou krizi, přičemž bylo představeno mnoho praktických příkladů spolupráce mezi městy a soukromým sektorem. Důraz byl také kladen na implementaci Zelené dohody pro Evropu na lokální úrovni.

 

 • 27. září: Závěrečná akce projektu AI REGIO

Ve středu 27. září se konala událost AI REGIO, na které bylo naše Zastoupení taktéž přítomno. Akce byla věnována projektu AI Regio, který vytvořil alianci mezi regiony a digitálními inovačními centry s cílem podpořit AI-řízenou digitální transformaci malých a středních evropských výrobních podniků. Tato platforma vytváří metodiky založené na umělé inteligenci pro Evropská digitální inovační centra. Tyto metodiky zahrnují poskytování unikátního portfolia služeb přizpůsobeného potřebám každého podniku, identifikaci cílového segmentu zákazníků a vytvoření obchodního modelu.

 • 27. září: Pracovní skupina ERRIN k tématu politiky soudržnosti

Ve středu 27. září se Zastoupení zúčastnilo setkání pracovní skupiny sítě ERRIN s názvem Věda a výzkum v politice soudržnosti po roce 2027. Tohoto setkání se zúčastnili Francesco Molica, ekonomický a politický analytik ve Společném výzkumném středisku Evropské komise, a Sari Rauto, členka Evropského výboru regionů a členka Městské rady města Hämeenlinna ve Finsku. Na závěr tohoto setkání bylo konstatováno, že je nadále klíčové diskutovat a upřesnit roli politiky soudržnosti (a obecněji inovačních politik s důrazem na konkrétní regiony) v rámci budoucího evropského modelu růstu a průmyslové vize.

 

 • 27. – 28. září: Závěrečná konference iniciativy Science meets regions

Ve dnech 27. - 28. září se konala závěrečná konference iniciativy Science meets regions (Věda potkává regiony), která odstartovala v roce 2021. Cílem iniciativy bylo především posílení vytváření politiky založené na důkazech, a to na lokální a regionální úrovni. Konference tak měla nejen ukončit tříletý projekt, ale také podpořit další aktivity propojující vědu a politiku vytvořené Evropskou komisí. Součástí akce byl workshop zaměřený na nové “camp” inovativní metody, které mají politikům pomoci s tvorbou politiky postavené na faktech a pevných důkazech. Přednášky se ale zaměřily také na způsoby zapojování občanů, které v posledních letech narůstají na důležitosti. Další akce zase přiblížily výzkumné dokumenty Španělské národní výzkumné rady nebo projekt s názvem Technický projektový nástroj. Organizátoři rovněž představili výsledky několikaletého projektu a diskutovali o budoucích krocích úspěšné iniciativy. Mezi představená témata patřil také Nový evropský Bauhaus nebo Partnerství pro regionální inovace. Na konci druhého dne se rovněž konala přednáška zaměřená na takzvanou Platformu pro výměnu znalostí (KEP).

 

 • 28. září: Co přináší Nová evropská inovační agenda?

Ve čtvrtek 28. září se uskutečnil seminář pořádaný Evropským výborem regionů s názvem Platforma pro výměnu znalostí (KEP 2.0) - implementace Nové evropské inovační agendy – co přináší pro regiony a města? Na semináři byly diskutovány regionální inovace a výzvy, kterým čelí různé regiony v Evropě. Hovořilo se o tom, jaká je přidaná hodnota nové Evropské inovační agendy pro regiony a vystoupilo zde mnoho zástupců regionů, které se účastní výzev v rámci této agendy.