< Zpět

ZPRÁVY Z ČINNOSTI ZASTOUPENÍ JMK PŘI EU: BŘEZEN 2024

2. 4. 2024

VYBR Z MONITORINGU eu 38

Zastoupení během BŘEZNA 2024 navštívilo a reportovalo celkem 16 tematických konferencí/akcí v Bruselu i v Brně. Do 7 z nich se zapojilo také organizačně:

 

 • 5. březen: Přivítání delegace veřejně aktivních studentů z České republiky

V úterý 5. března navštívila bruselskou kancelář delegace z ČR v čele s panem Martinem Lupou. Skupinu tvořili vysokoškolští i středoškolští studenti společně s učiteli z různých koutů republiky, jejichž vzájemným pojítkem byl společný zájem o veřejné dění a především evropské záležitosti. Formou prezentace jim naši stážisté představili hlavní činnosti Zastoupení JMK při EU, uspořádané i plánované akce a podělili se o své vlastní zkušenosti ze stáže v Bruselu.

 

 • 5. březen: Fórum mise Obnovme náš oceán a vody do roku 2030

V úterý 5. března proběhlo v rámci Evropských dnů oceánu druhé výroční Fórum mise pro obnovu oceánu a vod do roku 2030 s cílem zhodnotit pokrok a hlavní úspěchy mise, mobilizovat relevantní aktéry a připravit půdu pro další fázi mise – přechod od demonstrací k provádění řešení. Proto se diskuze za misi odpovědných zástupců Evropské komise a dalších zúčastněných stran zaměřila na budoucí strategické kroky pro implementaci mise, mj. v oblasti obnovy vodních ekosystémů, boje proti znečištění či klimatické neutrality úzce spojené s oběhovým hospodářstvím v rámci tzv. 'modré ekonomiky'.

 

 • 6. březen: Strategie digitální zdravotní gramotnosti pro aktivní zdravý život

Ve středu 6. března se v Evropském parlamentu konala závěrečná konference projektu IDEAHL s názvem Strategie digitální zdravotní gramotnosti pro aktivní zdravý život. Tato konference představila platformu pro prezentaci vývoje strategie EU v oblasti digitální zdravotní gramotnosti. Hlavním tématem bylo především posouzení dopadu digitálního vzdělávání (včetně např. využívání sociálních sítí) na podporu zdravějšího a aktivnějšího životního stylu. Během konference byly představeny dva zásadní výsledky, kterých projekt IDEAHL dosáhl, a to: Evropská strategie digitální zdravotní gramotnosti a Globální atlas gramotnosti pro zdraví.

 

 • 7. březen: Druhé fórum pro mise EU

Ve čtvrtek 7. března se uskutečnilo Druhé fórum pro evropské mise prezentující výsledky téměř dvouletých aktivit Transnacionální spolupráce v rámci přístupu k misím (TRAMI), projektu zaměřeného na efektivnější plnění cílů všech pěti nastavených misí rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Konference pořádaná v rámci belgického předsednictví v Radě EU probrala současný stav Evropské sítě pro mise (EMiN) a možnosti implementačních platforem např. u mise Půda či mise Adaptace na klimatickou změnu. Jeden ze souběžných seminářů se pak zaměřil na přístupy monitoringu misí. Vzhledem k vyvíjející se povaze misí podtrhl důležitost průběžné evaluace pro jejich správné nastavení.

 

 • 7. březen: Polovodiče - špičková technologie z Evropy a pro Evropu: jak strategicky posílit tvorbu hodnot v Evropě?

Ve čtvrtek 7. března proběhla akce s názvem Polovodiče - špičková technologie z Evropy a pro Evropu - jak strategicky posílit tvorbu hodnot v Evropě? Tato diskuze byla pořádaná Ministerstvem hospodářství, práce a cestovního ruchu Bádenska-Württemberska spolu se společností TRUMPF, jejími strategickými partnery i vysokými představiteli institucí EU. Zúčastněné strany diskutovali o tom, jak posílit konkurenční a vedoucí postavení Evropy v oblasti technologií v polovodičovém průmyslu. Evropská unie totiž přijala Aktem o evropských čipech ambiciózní kroky k posílení technologické suverenity, konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy. S výhledem na nové legislativní období se debata zaměřila také na stanovení kurzu pro úspěšnou realizaci polovodičové strategie.

 

 • 12. březen: Role evropského výzkumu v misích EU

V úterý 12. března se konalo setkání Sítě evropských misí (EMiN) pořádané projektem Transnacionální spolupráce v rámci přístupu k misím (TRAMI) a organizací UniLion zastupující přes 160 univerzit. Akce rozdělená do dvou panelů zkoumala roli výzkumu a inovací pro pokrok misí EU. Zatímco se účastníci shodovali, že (interdisciplinární) výzkum patří k pilířům misí, je zároveň potřeba přesáhnout jeho hranice, jelikož mise usilují o společenskou změnu. Současně hosté upozornili, že se mise pro svou nesrozumitelnost či neuchopitelnost občas potýkají s nedostatečnou atraktivitou pro samotné výzkumníky.

 

 • 13. březen: Přednáška o činnosti Zastoupení na ESF MUNI

Ve středu 13. března se uskutečnila přednáška o činnosti Zastoupení na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. O činnosti přednášela Eliška Buzková, ředitelka naší kanceláře, pro studenty oboru Veřejná správa. Tématem přednášky bylo kromě fungování a činnost Zastoupení Jihomoravského kraje při EU v Bruselu také představení možností stáží v naší bruselské kanceláři či přiblížení zkušeností našich bývalých stážistů.

 

 • 15. březen: Převádění Zelené dohody pro Evropu do místní akce

V pátek 15. března se pod záštitou belgického předsednictví v Radě EU v jednacím sále Evropského parlamentu uskutečnila konference lokálních a regionálních lídrů zaměřená na implementaci opatření pro zelenou tranzici stavějíce lokální úroveň do středu snažení. Debata se věnovala potřebě víceúrovňového rámce správy, který bude spojovat iniciativy EU a zajistí přímější řešení financování. Na konferenci došlo také k formálnímu předání Deklarace s konkrétními doporučeními podepsané cca 550 lokálními a regionálními lídry belgickému premiérovi Alexandru de Croo.

 

 • 18.-19. březen: Evropský summit regionů a měst v Mons

Ve dnech 18.-19. března se Zastoupení JMK při EU účastnilo Evropského summitu regionů a měst, pořádaného Evropským výborem regionů společně s Valonským regionem a aktuálně probíhajícím belgickým předsednictvím v Radě EU. Letošní 10. ročník se konal v belgickém Mons u příležitosti 30. výročí založení Evropského výboru regionů. Zastoupení JMK se zde prezentovalo samostatným stánkem jako region zaměřený na inovace a představilo, co může v této oblasti nabídnout a čím se již může pyšnit. Návštěvníci stánku Jihomoravského kraje měli možnost zapojit se do interaktivní prezentace nebo si vyrobit vlastní odznáček s motivy regionu a jeho inovací. Summitu se zúčastnil také zastupitel Jihomoravského kraje a města Brna, Petr Springinsfeld, na našem stánku nás navštívil také generální tajemník Evropského výboru regionů, pan Petr Blížkovský. Více informací najdete také v našem článku ZDE.

 

 • 18. – 22. březen: Lektoři českého jazyka z jihomoravských lektorátů v Bruselu

Minulý týden jsme v Bruselu přivítali lektory českého jazyka, kteří působí v partnerských regionech Jihomoravského kraje – Šumadijském okruhu v Srbsku a Zadarské župě v Chorvatsku! Do Bruselu se vydali díky programu Erasmus+ a během celého týdne stínovali výuku na Centru pro česká studia na Svobodné univerzitě v Bruselu, která s námi na výjezdu spolupracovala. Zúčastnili se jak večerního kurzu češtiny pro širokou veřejnost, tak také výuky pro studenty češtiny na univerzitě. Zastoupení pro oba lektory, Kristýnu Rygolovou a Jana Zorbiće, připravilo také nabitý doplňkový program, jehož součástí byla účast na Café Tchèque, prohlídka EU institucí, účast na Evropském summitu regionů v Mons, setkání s českými zástupci působícími v institucích EU či s panem Jakubem Skalníkem, velvyslancem České republiky v Belgickém království. Více informací najdete také v našem článku ZDE.

 

 • 19. březen: Slavnostní recepce u příležitosti Evropských dní pro výzkum a inovace

V rámci Evropských dní pro výzkum a inovace v Bruselu se Zastoupení zúčastnilo slavnostní recepce Sítě vědecko-výzkumných regionů ERRIN. Vedoucí naší bruselské kanceláře, Vendula Nováčková, zde promluvila na téma důležitosti projektů, které jsou součástí sekce rozšiřování účasti a posílení ERA v rámci programu Horizont Evropa. Právě z této priority programu získává Česká republika kolem 14% veškeré finanční podpory. Největším příjemcem financí z této priority (37%) je v ČR Masarykova univerzita Brno, která je zároveň skvělým příkladem efektivního využívání nástrojů, které program, a konkrétně sekce rozšiřování účasti, nabízí. Jedná se například o projekty ERA Fellowship, program Twinning či zapojení do výzvy Pathway to Synergies.

 

 • 20. březenSlavnostní vyhlášení ankety Evropský strom roku 2024

Ve středu 20. března se uskutečnilo slavnostní vyhlášení ankety Evropský strom roku 2024, jehož jsme jako Zastoupení JMK při EU byli součástí. Do soutěže jsme zajistili hlavní ceny od našich partnerů, včetně vín z Mendelovy univerzity v Brně. Vítězným stromem tohoto ročníku se stal bílý buk z Polska. Hrušeň z Pardubického kraje, která reprezentovala Českou republiku, se umístila na krásném pátém místě. Jednalo se o vítězný strom národní ankety Strom roku, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství a která evropskou soutěž inspirovala. Více informací najdete také v našem článku ZDE.

 

 • 21. březenCafé Tchéque, jarní mezinárodní edice s lektory češtiny v Srbsku a Chorvatsku

Ve čtvrtek 21. března se uskutečnilo další Café Tchéque, tentokrát v jarní mezinárodní edici. Návštěvníci měli možnosti zapojit se do aktivit určených k praktickému využití českého jazyka. Zároveň měli možnost setkat se s lektory češtiny z jihomoravských lektorátů v Srbsku a Chorvatsku, kteří v Galerii Českého centra návštěvníkům představili, jak se čeština vyučuje v jejich zemi. Setkání se zúčastnili jak studenti a zájemci o studium češtiny, tak také ti, kteří se chtěli o Česku dozvědět základní informace. Akce se uskutečnila ve spolupráci Zastoupení JMK při EU, Českého centra v Bruselu a Centra pro česká studia na Svobodné univerzitě v Bruselu. Více informací najdete také v našem článku ZDE.

 

 • 25. březenSetkání pracovní skupiny Chytrá města sítě ERRIN: mise Klimaticky neutrální a chytrá města: zkušenosti a poučení z projektu a procesu uzavírání smluv o klimatických městech

V pondělí 25. března se uskutečnilo další setkání pracovní skupiny Chytrá města sítě vědecko-výzkumných regionů ERRIN. Setkání se účastnila dvě města, finské Turku a španělské Vitoria-Gasteiz, která úspěšně vypracovala své smlouvy o klimatických městech a podělila se o své zkušenosti a poznatky z tohoto procesu. Zástupci sdíleli také své postřehy o tom, jak města využila nebo plánují využít označení „Mission Label“ k získání finančních prostředků a financování své činnosti v oblasti klimatické neutrality. Součástí setkání byl také vstup zástupkyně Evropské komise, která poskytla aktuální informace o současném stavu mise Města a o příkladech, jak mohou další města využít a zpracovat smlouvy o klimatických městech a jak v nich využít předešlých poznatků.

 

 • 26. březen: Přednáška o činnosti Zastoupení JMK při EU na ESF MUNI

V rámci předmětu Politiky, instituce a právo EU se v úterý 26.března uskutečnila přednáška Venduly Nováčkové, vedoucí bruselské kanceláře Zastoupení JMK při EU, na Ekonomicko-správní fakultě MUNI. V rámci přednášky byla představena činnost Zastoupení v Bruselu, role Zastoupení v mezinárodním měřítku (včetně sítě ERRIN), možnosti stáží na Zastoupení a také informace k plánovaným aktivitám v rámci letošního 20. výročí Česka v EU.

 

 • 27. březen: Setkání Jihomoravské platformy pro evropské záležitosti

Ve středu 27. března se uskutečnilo již druhé setkání Jihomoravské platformy pro evropské záležitosti, kterou Zastoupení uspořádalo v Brně. V rámci setkání se sešli aktéři jihomoravského inovačního ekosystému u kulatého stolu, aby získali informace o aktuální činnosti Zastoupení, aktuálních možnostech zapojení se (nejen) v rámci sítě vědecko-výzkumných regionů ERRIN či o dalším dění v Bruselu a akcích, do kterých je možné se zapojit.