< Zpět

ZPRÁVY Z ČINNOSTI ZASTOUPENÍ JMK PŘI EU: DUBEN 2024

2. 5. 2024

VYBR Z MONITORINGU eu 39

Zastoupení během DUBNA 2024 navštívilo a reportovalo celkem 11 tematických konferencí/akcí v Bruselu. Do 3 z nich se zapojilo také organizačně:

 

 • 4. duben: Setkání s Kateřinou Tučkovou v Bruselu

Ve čtvrtek 4. dubna proběhlo v Pražském domě v Bruselu setkání s Kateřinou Tučkovou, českou spisovatelkou, publicistkou, historičkou umění a rodačkou z Brna. Setkání bylo vedeno formou diskuze, kterou moderovala Kristina Prunerová z Generálního ředitelství pro politiku sousedství a jednání o rozšíření Evropské komise. Rozhovor se zaměřil zejména na příběhy tří autorčiných románů: Vyhnání Gerty Schnirch, Žítkovských bohyň a jejího nejnovějšího titulu, Bílá voda. Vyprávění bylo podkládáno poutavými fotografiemi a na jeho závěr mohli návštěvníci klást své otázky.
Po skončení debaty měli zájemci možnost autorčina díla na místě zakoupit – včetně nově vydaného francouzského překladu Žítkovských bohyň – a Kateřina Tučková jim své knihy ochotně podepsala. Příjemný literární večer pak zakončila ochutnávka vybraných jihomoravských vín. Akce se uskutečnila ve spolupráci Zastoupení JMK při EU a Českého centra v Bruselu. Na fotografie z akce se můžete kouknout v naší galerii.

 

 • 5. duben: Setkání Evropského dopravního koridoru: Baltské moře – Jaderské moře

V pátek 5. dubna se v rámci Dnů propojování Evropy 2024 uskutečnilo setkání zúčastněných stran Evropského dopravního koridoru Baltské moře – Jaderské moře, který vede skrze Jihomoravský kraj. Po představení nově revidované strategie Transevropské dopravní sítě (TEN-T), jež vstoupí v platnost v květnu tohoto roku, se diskuze věnovala hlavním plánům a výzvám koridoru, jakými jsou např. elektrifikace a lepší propojení železniční sítě, adopce či monitoring udržitelných městských plánů mobility ("SUMP"). Vedle rozšíření koridoru o Maďarsko a Chorvatsko je pak zřejmě největší novinkou výrazné navýšení počtu městských uzlů koridoru (ze 14 na 52), díky němuž se jedním z nich stane i město Brno.

 

 • 9.-12. duben: Festival Nový evropský Bauhaus

Od 9. do 12. dubna proběhl v Bruselu Festival Nového evropského Bauhausu (NEB). Koncepce propojující svět architektury, designu a umění se světem vědy, vzdělávání a inovací, jež bere ohled na životní prostředí, styl a inkluzivitu, je výraznou iniciativou Evropské komise pomáhající mj. v uskutečňování cílů Zelené dohody pro Evropu. Důraz na NEB je kladen také v novém Strategickém plánu Horizont Evropa na období 2025-2027.
Festival, který na slavnostní ceremonii 9. dubna dorazila osobně zahájit předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, nabídl ve svém programu zajímavá diskuzní setkání zaměřená na příklady dobré praxe či příležitosti a výzvy, které projekt NEB přináší. Například účastníci panelu na podporu klimatických opatření v zastavěném prostoru se shodli na tom, že "nejzelenější budovy jsou ty, co se již postavily" – je tedy zapotřebí přetvářet již existující stavby pro dnešní dobu a limitovat tak bourání a stavění nových objektů. Zástupcům evropských institucí poskytl festival prostor veřejně prodiskutovat budoucí trajektorii celé iniciativy.

 

 • 11.-12. duben: Kohezní fórum

Ve dnech 11.-12. dubna se uskutečnilo deváté Kohezní fórum reflektující otázku politiky soudržnosti, která hraje roli při zlepšování blahobytu všech lidí žijících v Evropě. Na fórum bylo pozváno na tisíc zástupců z institucí EU a národních, regionálních a místních orgánů ze všech členských států, ale rovněž představitelé sociálních a hospodářských partnerů, nevládních organizací či akademické obce. První den fóra se konaly dvě hlavní panelové debaty reflektující politiku sociální konvergence EU a věnující se roli měst v regionálním rozvoji. Program druhého dne se pak zaměřil na témata jako jsou konkurenceschopnost a růst, sociální spravedlnost a rozebral možné budoucí podoby kohezní politiky.

 

 • 15.-19. duben: Festival Jeden svět v Bruselu

Ve dnech 15.-19. dubna zavítal do Bruselu největší filmový festival věnovaný problematice lidských práv. Jeden svět v Bruselu je organizován festivalem Jeden svět (Praha), neziskovou organizací Člověk v tísni, Stálým zastoupením ČR při EU, Českým centrem v Bruselu a místními partnery, mezi které patří také Zastoupení Jihomoravského kraje při EU, které poskytlo návštěvníkům festivalu k ochutnávce vybraná jihomoravská vína. Jeden svět v Bruselu byl uveden v kině Galeries oceněným ukrajinským snímkem 20 dní v Mariupolu. Promítání dokumentárních filmů se uskutečnilo v Evropském parlamentu, Cinema Palace, v galerii BOZAR a také na Stálém zastoupení ČR při EU. Projekce byly vždy následovány debatami s odborníky na lidská práva a dalšími zajímavými hosty. Festival byl zakončen v Pražském domě v Bruselu promítáním vítězného filmu. I zde jsme návštěvníky opět pohostili jihomoravským vínem.

 

 • 16. duben: Společné využití potenciálu chytrých měst a regionů

V rámci belgického předsednictví se v úterý 16. dubna 2024 konala předstartovní akce, na níž bylo představeno první Konsorcium evropské digitální infrastruktury (European Digital Infrastructure Consortium - EDIC), jejímž členem je i Česká republika. Diskuze na téma Síťová místní digitální dvojčata směrem k CitiVerse otevřela témata inteligentního plánování měst, lokálních digitálních dvojčat (tzv. local digital twins) a nástrojů umělé inteligence.

 

 • 16. duben: Role regionů a měst při utváření budoucnosti Nového evropského Bauhausu

V úterý 16. dubna uspořádala pracovní skupina pro Nový evropský Bauhaus (NEB) sítě ERRIN satelitní akci k NEB festivalu o roli regionů a měst při utváření budoucnosti NEB. Prezentována byla klíčová zjištění a doporučení vycházející z přímých zkušeností, přičemž byla zdůrazněna klíčová role regionů v realizaci nástrojů NEB a při podpoře rozvoje udržitelnějších a inkluzivnějších ekosystémů. Představeny byly projekty a příklady dobré praxe parterů ERRIN, konkrétně Evropské univerzitní aliance U!REKA, začlenění přístupu NEB do politiky soudržnosti v Sasku-Anhaltsku, regenerovaný prostor pro ekodesign ve městě Manzano a v neposlední řadě projekt BAUHAUSING regionu Murcia. Akce byla zakončena diskuzí s představiteli uvedených projektů.

 

 • 18. duben: Inspirativní osvědčené postupy z cirkulárního hubu v severním Nizozemsku

Ve čtvrtek 18. dubna se v rámci Světového fóra oběhového hospodářství 2024 uskutečnilo akcelerační setkání zaměřené na inspirativní osvědčené postupy z cirkulárního hubu v severním Nizozemsku. Akce určená především aktivním zájemcům o práci na přechodu k oběhovému hospodářství na regionální a místní úrovni posloužila jako platforma pro dynamickou výměnu znalostí a vzájemnou inspiraci s cílem budovat (oběhové) mosty na nadnárodní úrovni a poskytnout regionům, místním orgánům, regionálním partnerstvím a podnikům akční perspektivy pro jejich vlastní přechod. Řečníci ze severního Nizozemska, vyznačujícího se praktickým přístupem a spoluprací zdola nahoru v ekosystémech, sdíleli své zkušenosti a "ekosystémové know-how" ve čtyřech oblastech: plasty, textil, stavebnictví a nakládání s odpady.

 

 • 18. duben: Odpolední koktejl po V4 konferenci

Ve čtvrtek 18. dubna hostilo Zastoupení – společně s Českou styčnou kanceláří pro vzdělávání a výzkum (CZELO) – v prostorách své bruselské kanceláře neformální setkání pro české účastníky V4 Konference 2024, která se ve stejný den zaměřila na téma výzkumných infrastruktur. Hosté si tak mohli vyměnit čerstvě nabyté dojmy z programu konference nad sklenkou dobrého vína z Jihomoravského kraje.

 

 • 23. duben: Setkání ERRIN pracovní skupiny pro evropské politiky

V úterý 23. dubna se Zastoupení účastnilo setkání pracovní skupiny pro evropské politiky v rámci sítě ERRIN. Toto setkání bylo zaměřeno zejména na téma misí EU a jejich roli v připravovaném programovém období. Do aktuální situace přivedli všechny účastníky diskuze kolegové z Evropské komise a z expertní skupiny, která se zabývala zhodnocením misí v tomto programovém období. Řešila se otázka zapojení lokálních a regionálních autorit, ale také propojení se soukromým a akademickým sektorem v konkrétních výzvách. Mise totiž nejsou jen o výzkumné dimenzi, ale také o nastavování vize a politik. V příštím programovém období by se také mělo změnit celkové financování výzev v rámci misí. Krom programu Horizont by se měly více zapojovat další programy a národní a lokální zdroje v synergiích.

 

 • 25.-26. duben: Informační dny k misím EU

Ve čtvrtek 25. a pátek 26. dubna uspořádala Evropská komise informační dny k EU misím. Mise jsou součástí vlajkového programu Evropské unie pro výzkum & inovace Horizont Evropa, a mají být způsobem, jak přinášet řešení některých velkých výzev dnešního světa. Ambiciózní cíle chtějí do roku 2030 přetavit v konkrétní výsledky. Na tomto komplexním informačním setkání byl postupně prezentován současný stav implementace a aktuální výzvy pro návrhy projektů v rámci všech 5 misí: Adaptace na změnu klimatu, Půdní dohoda pro Evropu, Obnova oceánů a vod, mise pro boj proti rakovině a mise usilující o 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030. Závěrečný blok akce byl pak vedle průřezových činností prostupujících vícero misemi věnován úspěšné iniciativě Nový evropský Bauhaus (NEB), z níž se nově stane součást programu Horizont Evropa 2024 jako tzv. Destinace NEB. S rozpočtem 20 milionů eur podpoří projekty, které naše okolí zkrášlí a zároveň jej učiní udržitelnějším a inkluzivnějším.