< Zpět

Zástupci projektu CENAGRIVET se v Bruselu setkali se zástupci EU institucí

15. 2. 2024

svsdfa

V úterý 13. února proběhlo v kanceláři Zastoupení Jihomoravského kraje při EU v Bruselu setkání brněnské delegace se stakeholdery z řad českých i evropských institucí.

Zástupci z Mendelovy univerzity v Brně, konkrétně paní Monika Dolejská a pánové Jan Mareš, Vojtěch Adam a Ondřej Mocek, společně s panem Martinem Faldynou z  Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL,) představili projekt CENAGRIVET. Cílem tohoto projektu je vybudovat dlouhodobě udržitelnou vědeckou infrastrukturu pro precizní chovatelskou praxi a veterinární medicínu. Bude se také zabývat tématy jako jsou snižování spotřeby antibiotik, zdravá zvířata, snižování emisí, mikrobiom, biotechnologie a spousta dalších. Snahou projektu je mimo jiné adresovat současné globální výzvy, včetně antibiotické rezistence a udržitelné produkce potravin nebo snížení dopadů živočišné produkce.

Projekt CENAGRIVET se uchází o grant v rámci rámcového programu Horizont Evropa s názvem Teaming of Excellence. V případě úspěchu by se jednalo o teprve druhý projekt v ČR v této oblasti.