< Zpět

ZÁSTUPCI ČLENSKÝCH REGIONŮ SÍTĚ PURPLE NAVŠTÍVILI JIHOMORAVSKÝ KRAJ

30. 6. 2018

13

Ve dnech 27. – 28. 6. 2018 navštívili Jihomoravský kraj zástupci členských regionů sítě PURPLE. Peri Urban Regions Platform Europe, ve zkratce PURPLE (Evropská platforma periurbánních regionů) je mezinárodní neziskové sdružení s vědeckými a politickými cíli, založené za účelem výměny znalostí.

Součástí dvoudenního pobytu byl seminář věnovaný tématu boje proti změnám klimatu v peri-urbánních oblastech, na který navázala exkurze věnovaná opatřením zmírňujícím dopady klimatických změn (zejména sucha) v Jihomoravském kraji. Hosté z Velké Británie, Belgie, Polska, Německa a Nizozemska navštívili obec Kozlany a Rostěnický potok. Revitalizace údolní nivy Rostěnického potoka byla provedena z dotací na zadržení vody v krajině. Dle slov pana starosty Mgr. Karla Pospíšila se prakticky hned v okolí změnilo klima a vrátili se vodní ptáci. Další zastávkou byla obec Hrušky u Brna, kde si hosté prohlédli obecní mateřskou školku, kde se děti již od útlého věku učí, jak pěstovat ovoce a zeleninu, jak funguje kompostování a jak se starat o úrodu. Poslední zastávka byla společnost LIKO-S, a.s., ve Slavkově u Brna a její kancelářská budova, jež je plně soběstačná. Budova nesoucí název LIKO-Noe díky sofistikovanému vodnímu hospodářství a přírodní tepelné stabilizaci tvoří protipól průmyslovým halám, které se v posledních dvaceti letech stávají nedílnou součástí krajiny.

28. června  se rovněž uskutečnilo generální shromáždění sítě PURPLE v prostorách Krajského úřadu Jihomoravskéhokraje. Kromě schválení hospodaření za rok 2017 a nového rozpočtu na rok 2018 odsouhlasili členové generálního shromáždění též zprávu o činnosti sítě za rok 2017 a plán aktivit na rok 2018.  Součástí programu byla také prezentace o důležitosti územního plánování ve vazbě na klimatické změny v peri-urbánních oblastech. Členové generálního shromáždění diskutovali také o nejbližších akcích připravovaných na druhou polovinu roku 2018 a pokroku v realizaci projektu ROBUST.

Jihomoravský kraj zastupuje ve sdružení RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D., předseda Výboru pro meziregionální vztahy. Více informací o aktivitách sítě lze najít na jejich webových stránkách a na stránkách portálu Jihomoravského kraje

Více fotografií naleznete v naší brněnské fotogalerii.