< Zpět

Studijní pobyt srbského lékaře v Jihomoravském kraji

6. 10. 2018

IMG 987db7678e9f952eabb747fad5ce0fe6 V 1

Podzimní semestr akademického roku 2018/2019 stráví mladý stomatolog ze Srbska Darko Smiljković v Jihomoravském kraji, kde se věnuje rozšiřování a zdokonalování znalostí českého jazyka na Kabinetu češtiny pro cizince FF MU.

Cílem jednosemestrálního studijního pobytu srbského lékaře, absolventa ročního kurzu češtiny na lektorátu KJMK, p. o. v Bělehradu, je jazyková příprava na budoucí profesní uplatnění v Jihomoravském kraji a doplnění počtu odborníků, kteří v kraji chybí.

Předpokladem pro vykonávání lékařského povolání v České republice je úspěšné zvládnutí aprobační zkoušky, jež probíhá v českém jazyce.