< Zpět

Srdečně vás zveme na Science Café s tématem taktického urbanismu

22. 5. 2024

Facebook event cover 1

Další Science café je tady!

V současném světě, kde města neustále rostou a rozvíjejí se, je klíčové zaměřit se na tvorbu prostředí, která jsou inkluzivní a udržitelná pro všechny jeho obyvatele. Taktický urbanismus představuje inovativní přístup k rychlé a efektivní transformaci veřejných prostorů s cílem vytvořit města přístupná všem obyvatelům bez ohledu na jejich věk, pohlaví, schopnosti nebo sociální status, a stal se tak důležitým nástrojem pro rychlou a flexibilní transformaci veřejných prostorů s cílem vytvořit města bez bariér. Jak může taktický urbanismus přispět k inkluzivnímu a udržitelnému rozvoji měst a pomoci překonat omezení, kterým obyvatelé měst musí čelit? 

Přijďte si poslechnout a debatovat s odborníky na další Science Café 4. června. Těšit se můžete na:


Kristinu Ullmannovou, vedoucí kanceláře Veřejného prostoru v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Architektka a urbanistka získala doktorát z ČVUT v Praze. Po kariéře v soukromém sektoru a mezinárodních zkušenostech z Katalánska a USA v současnosti vede kancelář Veřejného prostoru. Kde se snaží vytvářet obyvatelný a pro chodce přívětivý veřejný prostor, přizpůsobovat město klimatickým změnám a zaměřovat se na udržitelná řešení v městském prostředí s širokým spektrem zájmů.

Kristina Ullmannova jmenovka do komunikace3           Marie Joja jmenovka do komunikace2

Marii Joju, která působí na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, kde se ve svém výzkumu zaměřuje na dočasné využití a aktivaci opuštěných prostor. Kromě akademické činnosti je zakladatelkou architektonického studia Archipop, které se věnuje procesu aktivace opuštěných objektů.Těšíme se na Vás společně s Českým centrem Brusel, Českou styčnou kanceláří pro vzdělávání a výzkum a Pražským domem v Bruselu.