< Zpět

Science Café s Evou Cudlínovou

30. 11. 2019

EKZen9pWsAAi0Ve 2

Ve středu 27. listopadu se v Plzeňském domě v Bruselu konalo poslední letošní Science café. Akce byla již tradičně spolupořádána Zastoupením Jihomoravského kraje, Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO), Českým centrem v Bruselu a dále Evropskou kanceláří Plzeňského kraje v Bruselu, Velvyslanectvím České republiky při Belgickém království a Pražským domem v Bruselu.

Naše pozvání přijala paní Eva Cudlínová, vedoucí Katedry regionálního managementu na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Paní docentka se v rámci svého výzkumu věnuje otázkám biohospodářství a lidské ekologie. Debata byla proto zaměřena na problematiku udržitelnosti, aktuální ekologické trendy i budoucí výzvy, a odpověděla tak mimo jiné na otázku, zda je možné vypěstovat si vlastní oblečení na zahradě. Po debatě následovala prezentace jihomoravských vín.

Na fotografie se můžete podívat v naší bruselské fotogalerii.