< Zpět

Průběh kurzů češtiny na lektorátech v Srbsku v 1. pololetí šk. roku 2018/2019

4. 2. 2019

fotka kurz cestiny v Kragujevci kurziste

Ve školním roce 2018/2019 byla výuka češtiny zahájena dne 7. září. Celkem máme 6 skupin, tři skupiny začátečníků, dvě pokročilých a jednu skupinu navazujících, tj. absolventů základního dvouletého kurzu. U všech skupin byla výuka zahájena v průběhu září. Jedinou výjimku představuje skupina začátečníků v Bělehradu. Z důvodu důkladné propagace a seznámení Bělehraďanů s aktivitami naší příspěvkové organizace byla výuka začátečníků zahájena 17. prosince.

Počty kurzistů jsou za první pololetí následující. Do skupiny začáteční na Prvním gymnáziu v Kragujevaci se přihlásilo celkem 72 kurzistů. V současné době jich kurz navštěvuje 18. Do skupiny začáteční na První technické škole se přihlásilo 37 kurzistů a v současnosti chodí na hodiny češtiny 4 z nich. Ve skupině pokročilých v Kragujevci bylo na začátku školního roku 12 kurzistů a v současnosti chodí na kurz 9 z nich. Ve skupině absolventů základního dvouletého kurzu byli na počátku školního roku 4 kurzisté, přičemž v současnosti chodí na kurz 3 z nich. Skupinu pokročilých v Bělehradnavštěvovali na začátku školního roku rovněž 4 kurzisté. Jedná se o jedinou skupinu, v níž se počet kurzistů během pololetí zvýšil, neboť v současnosti chodí do této skupiny 6 zájemců o učení češtiny. Do skupiny začátečníků v Bělehradu se přihlásilo 51 kurzistů. V současnosti jich navštěvuje kurz 34.

Aktuálně se výuce češtiny na lektorátech naší příspěvkové organizace v Srbsku věnuje celkem 74 kurzistů, z toho 34 v Kragujevaci a 40 v Bělehradu.