< Zpět

Profesor Vojtěch Adam z Mendelovy univerzity v Bruselu!

4. 3. 2019

Image 4

28. února Zastoupení Jihomoravského kraje spoluorganizovalo společně s Českou styčnou kanceláří pro vědu a výzkum (CZELO), Českým centrem v Bruselu a Zastoupením Plzeňského kraje již třinácté Science Café.

Science café je neformální debata se zajímavým výzkumníkem působícím v České republice, který před mezinárodním publikem složeným ze zástupců evropských institucí, vč. tvůrců politiky v této problematice a vědeckých nadšenců hovoří nejen o svém výzkumu, stavu a pokroku české vědy, ale také akcí, která má za cíl přibližovat vědu veřejnosti.

Letošní první Science Café zahájil krátkým přivítáním jeho excelence velvyslanec při Belgickém království pan Pavel Klucký. Hostem byl profesor Vojtěch Adam, uznávaný vědec v oblasti chemie a biochemie a odborník na aplikaci pokročilých materiálů v biologii. Prof. Adam se se svým týmem mimo jiné zaměřuje na protein metalothionein, který by mohl být jedním z klíčů k zabránění vzniku rezistence na léčbu nádorových onemocnění prostřednictvím léčiv založených na kovech. Potvrzení této skutečnosti by mohlo v budoucnu přispět k účinnější léčbě. Vojtěch Adam je prorektorem Mendelovy univerzity v Brně a výzkumným pracovníkem Vysokého učení technického (VUT) v Brně. Od 1. ledna 2018 je profesor rovněž řešitelem ERC Starting Grantu "Towards the Understanding a Metal-Tumour-Metabolismna" na CEITEC VUT v Brně.

Po neformální debatě měli hosté možnost hovořit s profesorem Vojtěchem Adamem nad skleničkou moravského vína.