< Zpět

Přeshraniční občanský dialog v rakouském Retzu: Moje přání pro budoucnost Evropy!

25. 10. 2021

0001

Přeshraniční občanský dialog v rámci Konference o budoucnosti Evropy

V sobotu 23. října proběhl v rakouském městě Retz Přeshraniční občanský dialog nesoucí podtitul Moje přání pro budoucnost Evropy. Na spolupořádání Dialogu se podílelo i Zastoupení Jihomoravského kraje při EU společně s brněnskou Mendelovou univerzitou, městem Znojmem a dále také s Europe Forum Wachau, Dolním Rakouskem, městem Retz a Výborem regionů.

V dopolední části proběhl workshop, na němž diskutovali studenti z brněnské Mendelovy univerzity o svých představách,  přáních a kritice v souvislosti s problematikou Evropské unie. Výstupy z tohoto workshopu byly dále předloženy řečnickému panelu spolu s výstupy z paralelního průzkumu provedeného v Retzu a ve Znojmě. V rámci tohoto průzkumu byly vyzváni občané těchto dvou partnerských měst k vyjádření své kritiky, potřeb a přání v souvislosti s budoucí Evropou.

Výsledky průzkumu prezentované panem prof. Luborem Lacinou z brněnské Mendelovy univerzity ukázaly, že hlavním tématem společným pro české a rakouské občany je životní prostředí a otázka klimatu. Z pohledu rakouských občanů je toto téma vnímáno spíše jako výzva, oproti tomu téma životního prostředí a změny klimatu vzbuzuje u českých občanů obavu z možného poškození odvětví, jež tvoří velkou část české ekonomiky. Přestože se čeští občané s rakouskými shodli z hlediska hlavního tématu, panuje mezi nimi rozkol v problematice jaderné energie a (ne)uznání jádra jako zelené a čisté energii.


Evropa se rozhodla pro zelenou chytrou specializaci, čemuž musí odpovídat i změna ve vzdělávání. Regiony mohou pomáhat právě z hlediska nastavování vzdělávání, budování infrastruktury a zlepšování managementu energetiky. V JMK jsme odsouhlasili, že 30 % poptávané energie JMK by měla jít z obnovitelných zdrojů." - Jiří Nantl, náměstek hejtmana JMK


 Průzkum mimo jiné ukázal důležitou roli debaty, kdy Evropská unie zažívá demokratický deficit. Občané si přejí, aby EU hrála silnější roli v oblasti společné obrany a společné zahraniční politiky.


Evropská unie by měla představovat balancující sílu mezi hegemonií USA a narůstající hegemonií Číny." - Lubor Lacina, Mendelova univerzita v Brně 

 

21 10 23 16 56 53 804

Lubor Lacina

Před samotnou panelovou diskuzí vystoupili také místostarosta města Znojma pan Lukáš David s místostarostou města Retz, panem Lukasem Mandlem. Ve svých projevem vyzdvihli probíhající spolupráci těchto dvou měst zejména v oblasti kulturních festivalů.

 

Panelová diskuze se následně věnovala 4 hlavním tématům: euro; green deal; jaderná energie a demokracie

Panel byl tvořen 4 řečníky. Za českou stranu debatoval Jiří Nantl, náměstek hejtmana JMK pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti vzdělávání a strategie chytrého regionu společně se Sylvou Kovačikovou, zastupitelkou města Bílovec a náhradní členkou Výboru regionů. Rakouská strana byla zastoupena Martinem Eichtingerem, členem vlády Dolního Rakouska a náhradníkem Výboru regionů a Johannesem Hahnem, eurokomisařem pro rozpočet. 

Mezi váženými hosty nechyběl také pan Petr Blížkovský, generální tajemník Výboru regionů.

Během debaty byla mimo jiné zmíněna skvělá přeshraniční spolupráce například v oblasti zdravotnictví i v souvislosti s nedávným tornádem, jež se přehnalo na Hodonínsku.


Jsme vděčni za pomoc při událostech na Hodonínsku, ale i všeobecně. Ukazuje to, že hranice neexistují v myšlení lidí. Do budoucna je potřeba abychom se od sebe navzájem více učili a podporovali se v budoucích výzvách jako European Green Deal, posilování spolupráce ve vědě a technologii. Společně, jako regionální vlády, můžeme dávat impuls a stavět na tom nové projekty a spolupráce." - Jiří Nantl, náměstek hejtmana JMK

 

IMG 1872

Diskutována byla také identita států a regionů, kdy přáním je, aby se regiony nemusely vzdávat své identity. Napříč řečníky panovala shoda v tom, že je zapotřebí poukázat na to, co nám Evropská unie dala a co se ji povedlo. Důkazem úspěchu je migrační vlna do Evropy, kdy Evropa nabízí život ve svobodě, svobodu projevu a myšlení a mnoho dalších. V neposlední řadě se diskuze také dotkla otázky života na venkově potažmo hranicích, pro který je nezbytná zejména infrastruktura, uznávaní kvalifikací a zdravotnictví. 


 Důležité je vytvářet infrastrukturu, co-workingové prostory – toto vše zajistí to, že lidé z vesnic nebudou odcházet. Ekonomická prosperita se může promítat na obě strany." - Jiří Nantl, náměstek hejtmana JMK


 

V závěru diskuze vyslovili řečníci svá přání pro budoucnost Evropy:


Je potřeba pracovat na tom, aby si lidé uvědomili, kam jsme se posunuli a co pro občany Evropská unie znamená. Přejeme si, abychom v evropské unii zůstali alespoň do konce našich životů. Důvěřujme EU, spolupracujme a diskutujme!" - Sylva Kováčiková, zastupitelka města Bílovec, náhradní členka Výboru regionů

21 10 23 16 26 40 0787

Jiří Nantl a Sylva Kováčiková

 

Ikdyž u několika témat jsou naše názory odlišné, tak nás přesto sjednocuje společný cíl - budování společné Evropy" - Martin Eichtinger člen vlády Dolní Rakousko a náhradní člen Výboru regionů

21 10 23 16 26 37 0786

Martin Eichtinger

 

Nebezpečí pro Evropu tkví v její závislosti na některých dodavatelích a ne vždy se tomu dá vyvarovat. Nicméně jako Evropané můžeme společně zvýšit úsilí v oblasti výzkumu a inovací a skrze nové technologie změnit tuto závislost. Takovýto výzkum může probíhat jedině společně!" - Johannes Hahn, eurokomisař pro rozpočet

21 10 23 18 02 48 0807

Jiří Nantl a Johannes Hahn

 

Myšlenka uspořádat Přeshraniční občanský dialog vzešla z právě probíhající Konference o budoucnosti Evropy. Konference o budoucnosti Evropy je iniciativou Evropské unie umožňující každému občanu Evropy se vyjádřit k dosavadnímu fungování Evropské Unie a ovlivnit tak její možné směřování v budoucnu. Tato Konference je bezprecedentní příležitostí, neboť hlavní instituce Evropské unie (Rada, Parlament a Komise) se společným prohlášením zavázaly k naslouchání Evropanům a k navazování na předložená doporučení v rámci svých kompetencí. 

 bbdbb689 db16 49f5 a602 131403bfe7ac

Johannes Hahn, Jiří Nantl, Sylva Kováčiková, Martin Eichtinger