< Zpět

Náměstek hejtmana Jan Zámečník v Bruselu

24. 5. 2024

okpop2

Ve dnech 22. - 23. května navštívila naši bruselskou kancelář delegace z Jihomoravského kraje. Do Bruselu tentokrát vyrazil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, Jan Zámečník, společně s vedoucím Odboru regionálního rozvoje Jihomoravského kraje, Ivo Minaříkem. Doprovod delegaci zprostředkovala ředitelka Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, Eliška Buzková.

Během dvoudenního pobytu v Bruselu stihli pánové absolvovat mnoho schůzek a jednání, a také přišli podpořit český sbor Brusinky, působící v Bruselu, na jejich koncert spolu s Czech Sinfonietta Brussels u příležitosti výročí 20 let ČR v EU.

Hlavním bodem velmi nabitého programu bylo slavnostní setkání u příležitosti zveřejnění nového Indexu sociálního pokroku pro rok 2024 v Evropském výboru regionů. Regionální index sociálního pokroku EU je složený ukazatel, který má doplnit HDP o socioekonomické a environmentální aspekty a může tak poskytovat více komplexnější srovnání napříč evropskými regiony. Jihomoravský kraj, spolu s dalšími vybranými regiony, zde měl příležitost prezentovat svůj úspěšný příběh “regionu inovací”, který se umístil vysoko v hodnocení Indexu sociálního pokroku, a inspirovat tak další evropské regiony.

Projev za Jihomoravský kraj v Evropském výboru regionů přednesl právě náměstek hejtmana JMK, pan Jan Zámečník. Jihomoravský kraj byl totiž,  jakožto součást regionu NUTS 2 Jihovýchod, podle měřítek zmíněného Indexu, oceněn za nadprůměrnou úroveň sociálního pokroku, kterého dosahuje navzdory faktu, že HDP na obyvatele je v něm ještě stále nižší oproti průměru EU. Tento úspěch potvrzuje efektivitu kraje ve využívání zdrojů a účinnost jeho regionální politiky, zejména v oblasti bydlení či bezpečnosti, ale také např. v umožňování svobodné volby svým občanům.

V Evropském výboru regionů měli zástupci kraje možnost setkat se s dalšími regionálními představiteli z evropských zemí, například z Helsinek. Konferenci zahajovala evropská komisařka pro pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira, se kterou měla naše krajská delegace také možnost osobně pohovořit.

Další schůzky pana náměstka vedly například na Generální ředitelství pro životní prostředí Evropské komise, kde se konzultoval výstavbu kanálu Dunaj-Dyje, který by mohl zajistit vodu do nádrží na jižní Moravě tak, aby jí byl dostatek po celý rok především pro zemědělskou produkci. Delegace měla také možnost si prohlédnout Pražský dům v Bruselu a setkat se s jeho ředitelkou Lucií Čadilovou a zástupcem hlavního města Prahy při EU, Vítem Čabanem. Setkání proběhlo také se zástupci Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii, Janem Králem a Veronikou Niemczyk-Cienciálovou.