< Zpět

Konec školního roku 2017/2018 na lektorátech v Srbsku

30. 6. 2018

WEB OBRAZEK 2

 

Předposlední červnový týden byla ukončena výuka češtiny na lektorátech v Srbsku, která probíhala na třech středních školách v Šumadijském okruhu a nově i v hlavním městě Bělehradu.

Kurz češtiny na Prvním kragujevackém gymnáziu dokončilo ve školním roce 2017/2018 celkem 17 začátečníků, 3 pokročilí kurzisté a 4 absolventi základního dvouletého kurzu v rámci tzv. navazujícího kurzu. Výuku pro začátečníky na První technické škole absolvovalo 9 žáků školy, kteří od září 2018 nastoupí k řádnému studiu na SŠEE v Sokolnicích. Kurz pro pokročilé studenty v Arandjelovci dokončili 3 studenti, přičemž dva z nich budou pokračovat v dalším studiu v Jihomoravském kraji. Výuku češtiny v Bělehradu navštěvovalo v průběhu roku celkem 15 pracujících, zejména lékařů, zdravotnického personálu a studentů středních zdravotnických škol, přičemž pět z nich bude v učení češtiny pokračovat i v dalším školním roce s cílem budoucího profesního uplatnění či VŠ studia v Jihomoravském kraji.

KJMK zajišťuje vedle výše uvedených jazykových kurzů i vzdělávací projekty, jejichž prostřednictvím mají kurzisté možnost uplatnit získané jazykové znalosti v praxi a navštívit zemi svého zájmu. Celkem 12 studentů středních škol z řad kurzistů českého jazyka pro začátečníky na Prvním kragujevackém gymnáziu a v Bělehradu, se zúčastní v termínu od 19. do 31. srpna intenzivní jazykové přípravky v Jihomoravském kraji. Čtyři z nich budou pokračovat 1,5měsíční stáží na Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše a na SŠEE v Sokolnicích. Pro dva bělehradské kurzisty zajistila naše organizace ve spolupráci s Kabinetem češtiny pro cizince na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity letní školu slovanských studií v trvání čtyř týdnů, jíž se zúčastní studentka lékařské fakulty a tříměsíční jazykový pobyt v rámci podzimního semestru, který je určen pro srbského stomatologa, pro něhož bude jazykový kurz v Jihomoravském kraji součástí přípravy na aprobační zkoušku. Další čtyři kurzisté, kteří úspěšně prošli výběrovým řízením, budou po celý akademický rok 2018/2019 navštěvovat jazykový kurz na Kabinetu češtiny pro cizince s cílem zdokonalení znalosti českého jazyka a následného zvládnutí přijímacích zkoušek na vysokých školách v Jihomoravském kraji.