< Zpět

JMK a Evropský rok kulturního dědictví 2018

4. 7. 2018

front page

V rámci Evropského roku kulturního dědictví (EYCH) 2018 uspořádalo 12 evropských regionů vč. Jihomoravského kraje (Zastoupení JMK při EU) pod záštitou sítě vědecko-výzkumných regionů ERRIN ve dnech 2. - 3. července konferenci na téma Cesta od války k míru, více demokracie a evropské integrace. Válečná architektura, místa a vzpomínky jako součást evropského dědictví a historie.

Dvoudenní akce konající se 100 let po ukončení první světové války se zaměřovala na války v Evropě v letech 1914 až 1945 a na další relevantní události před a po tomto období, které v mnoha směrech formovaly a změnily Evropu. Mimo jiné se snažila prozkoumat roli válečných vzpomínek a pamětihodností, které budují a propojují společnou evropskou historii a evropskou identitu, propojit jednotlivé zájmové skupiny z devíti evropských zemí a nabídnout příležitost ke spolupráci.

První den účastníci z regionů - za Jihomoravský kraj zástupci za Technické muzeum v Brně a festival Meeting Brno - zahájili komentovanou prohlídkou Domu evropských dějin, ve kterém probíhala i hlavní konference. Druhý den po hlavním proslovu historika Sira Christophera Clarka v diskuzním panelu o politických aspektech válečných vzpomínek vystoupil i David Macek, zástupce ředitelky festivalu Meeting Brno. Ten v Brně probíhá od roku 2015 vždy koncem května a poskytuje platformu pro lidi různých názorů, kultury a náboženství se navzájem potkat.

Informační brožura s příklady z regionů zde.

Podívejte se na fotografie z akce v naší bruselské fotogalerii.