< Zpět

Jihomoravský kraj členem Aliance polovodičových regionů Evropy

11. 3. 2023

WhatsApp Image 2023 03 29 at 10.00.12

V pondělí 6. března radní pro inovace Jiří Hlavenka podepsal v Bruselu Deklaraci Aliance polovodičových regionů Evropy (Semiconductor Regions Alliance). Jihomoravský kraj se tak stal jedním ze 13 evropských regionů, kteří uznávají význam polovodičového průmyslu pro hospodářský rozvoj Evropy jako celku a chtějí podporovat spolupráci mezi těmito regiony.

Cílem Aliance je podporovat růst a konkurenceschopnost polovodičového průmyslu v evropských regionech sdílením znalostí a osvědčených postupů, podporou rozvoje silného a integrovaného hodnotového řetězce. Přitom bude aktivně přispívat k provádění legislativy EU o čipech.

Aliance zaměří svou činnost na tyto oblasti:

  • Výzkum a inovace, včetně vývoje nových technologií a aplikací, a podpora přenosu technologií a komercializace
  • Rozvoj dovedností a talentů, včetně podpory vzdělávacích a školicích programů a přilákání a udržení talentů v regionech
  • Rozvoj klastrů a spolupráce, včetně podpory regionálních klastrů a vytváření meziregionálních partnerství a spolupráce

Aliance bude fungovat jako platforma pro výměnu informací a osvědčených postupů a usnadní spolupráci mezi svými členy. Aliance bude rovněž spolupracovat s evropskými a mezinárodními organizacemi a zúčastněnými stranami na prosazování zájmů svých členů a polovodičového průmyslu v Evropě.

Vznik Aliance iniciovala spolková německá země Sasko a její ministerský předseda Michael Kretschmer, která hraje v oblasti polovodičového průmyslu v Evropě hlavní roli. Dalšími 12 regiony jsou: z Německa ještě Bavorsko, Baskicko a Katalánsko ze Španělska, Korutany A Štýrsko z Rakouska, Region Centro z Portugalska, belgické Vlámsko, z Nizozemí jsou to regiony Overijssel a Severní Brabantsko, region Piemont z Itálie, francouzský region SUD Provence-Alpes-Cote d´Azur a jako jediný region ze střední a východní Evropy také Jihomoravský kraj.

Důležitost a relevantnost tohoto tématu podtrhovala také přítomnost komisaře pro vnitřní trh, pana Thierry Bretona, který celý večer uvedl. V následné panelové debatě spolu diskutovali např. europoslanec a zpravodaj Evropského aktu k čipům Dan Nica, člen Výboru regionů a také zpravodaj Evropského aktu k čipům Thomas Schmidt nebo CEO Infineon Technologies AG, pan Jochen Hanebeck.

V roce 2022 vznikl Národní polovodičový klastr ČR, jehož sídlo je právě v Jihomoravském kraji, kde se také sdružuje velká část polovodičového a čipového průmyslu z celé ČR.


Kromě podpisu Deklarace měl pan radní Hlavenka na programu také schůzku s generálním tajemníkem Výboru regionů Petrem Blížkovským, schůzka s Janem Němcem ze Stálého Zastoupení ČR při EU, který má na starosti agendu k EU Chips Act a také schůzku s národní expertkou na DG CONNECT Janou Drbohlavovou.