< Zpět

Jednání zástupců digitální sítě EDUC v Bruselu

8. 11. 2019

WhatsApp Image 2019 11 07 at 16.51.28 1

Ve středu 6. listopadu se v prostorách Zastoupení konalo jednání zástupců šesti evropských univerzit v rámci digitální sítě EDUC (European Digital UniverCity). Součástí této sítě je i Masarykova univerzita, která byla na setkání zastoupena rektorem Martinem Barešem, prorektorem Břetislavem Dančákem a ředitelem Centra mezinárodní spolupráce Janem Pavlíkem. Cílem EDUC je plně se zapojit do širšího evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a přispět k posílení evropské identity. EDUC posiluje také evropský proces identifikace vytvářením znalostí a prosazováním evropských dovedností prostřednictvím digitálně podporovaných mezipředmětových a mezioborových výukových činností a dalších vzdělávacích příležitostí.

Jednání se neslo v tématu společné vize nových forem spolupráce s důrazem na individualizovaná, flexibilní a inovativní řešení mobility a výměny. Na cestě k jejím dlouhodobým cílům bude tříletý projekt vedený Potsdamskou univerzitou fungovat podle čtyř aspektů: vytváření strukturálních základů, vytváření inovativních scénářů mobility a výměny, rozvoj jedinečných dovedností a schopností studentů a také rozvoj vztahů EDUC s místními a mezinárodními zúčastněnými stranami. Akce byla zakončena prezentací Jihomoravského kraje a vybraných jihomoravských vín.

Na fotografie se podívejte v naší bruselské fotogalerii.