< Zpět

Jazyková příprava srbských studentů na VŠ studium v JMK

9. 10. 2018

IMG 0ab8c36bb66d74feba5b6992d1e55f49 V

V druhé polovině září 2018 započali čtyři srbští kurzisté lektorátů KJMK, p. o. v Kragujevci a Arandjelovci dvousemestrální kurz českého jazyka na Kabinetu češtiny pro cizince FF MU, kde se připravují na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy v Jihomoravském kraji. Jejich srbští kolegové, kteří dvousemestrálním kurzem prošli v předchozím akademickém roce, shodně nastoupili k vysokoškolskému studiu v JMK, konkrétně na Mendelově univerzitě a na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně.

Na fotografii doplňuje Marijanu Vasilić, Marka Lukiće, Isidoru Biševac a Vasila Popoského stomatolog Darko Smiljković, který jednosemestrální kurz češtiny na FF MU navštěvuje s cílem jazykového zdokonalení a budoucího profesního uplatnění v Jihomoravském kraji.