< Zpět

Evropský týden regionů a měst úspěšně za námi!

15. 10. 2023

387052592 321101467171183 965344953554778766 n

Ve dnech 9. 12. října se v Bruselu uskutečnil v pořadí již 21. ročník Evropského týdne regionů a měst!

Zastoupení Jihomoravského kraje se do EWRC aktivně zapojilo a společně s dalšími partnery uspořádalo vlastní workshop. Navštívilo také množství dalších workshopů a setkání, která v rámci týdne zorganizavaly další města a kraje.

V úterý 10. října Zastoupení JMK společně s partnery uspořádalo workshop s názvem Přitahování a udržování talentů: Prezentace regionálních strategií. Tento workshop byl uspořádán ve spolupráci s regiony Wielkopolska, Kujavsko-Pomořské vojvodství a Slavonie, Baranja a Srijem. Do workshopu se zapojili řečníci jako Eva Holozová, manažerka Smart Cities a eventová manažerka z Magistrátu města Brna, Filip Kaczmarek, člen regionálního parlamentu Wielkopolska a bývalý člen Evropského parlamentu, Neda Martic, ředitelka Sítě podnikatelských inkubátorů v chorvatské župě Virovitica-Podravina, a Piotr Franciszek Calbecki, předseda výkonné rady Kujavsko-Pomořského vojvodství. Tito řečníci představili své regiony a sdíleli své zkušenosti a výzvy. Workshop byl pro účastníky interaktivní a po jeho skončení byla také příležitost k networkingu a ochutnání jihomoravského vína a občerstvení z dalších regionů.

Během tohoto týdne dorazilo do Bruselu hned několik delegací, jimž Zastoupení JMK poskytlo asistenci při sestavování programu a registraci na jednotlivé semináře a workshopy. Jednou z nich byli zástupci Jihomoravské agentury pro veřejné inovace (JINAG) – konkrétně Patrik Reichl, Eva Nečasová a Dagmar Peřinová. Dále také Eva Holzová z Magistrátu města Brna, Dana Megová z Odboru regionálního rozvoje Jihomoravského kraje a David Uhlíř z Jihomoravského inovačního centra (JIC). Nechyběla ani delegace Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM) vedená ředitelem Milošem Šifaldou a Martinou Milotovou. Dále přijela také delegace z Olomouckého kraje, které Zastoupení JMK poskytlo asistenci. Tuto delegaci tvořili náměstek hejtmana Jan Šafařík a radní Petr Lyska.

Program, který byl Zastoupením JMK organizován, obsahoval slavnostní recepci španělského předsednictví v Radě EU, která se konala v pondělí v Evropském výboru regionů u příležitosti zahájení Evropského týdne regionů a měst. V úterý proběhl již zmiňovaný workshop, který spolupořádalo Zastoupení JMK, setkání European People’s Party v Evropském parlamentu a večerní recepce v Pražském domě. Zástupci JINAG se navíc díky Zastoupení JMK zúčastnili setkání s regionálními agenturami z chorvatských regionů Slavonie, Baranja a Srijem pro výměnu zkušeností a možné navázání spolupráce. Ve středu uspořádalo Zastoupení JMK neformální ranní setkání v nových prostorách, což byla příležitost pro navázání kontaktů mezi delegacemi a českými kolegy z Evropské komise, Evropského výboru regionů a Stálého zastoupení České republiky při EU. Během setkání byly sdíleny cenné poznatky zejména z oblasti vědy a výzkumu. Středeční program zahrnoval také komentovanou prohlídku prostorů Českého centra a expozice Café Hoffman, kterou prováděla Kristýna Halounová, ředitelka Českého centra v Bruselu.

Na několik fotografií z Evropského týdne regionů a měst se můžete podívat v naší galerii.