< Zpět

Debata: Evropa (nejen) pro mladé

26. 11. 2021

20e8bc86 fe34 4b27 8554 ad08de2ba112

Ve středu 24. listopadu se v Brně konala diskuse “Evropa (nejen) pro mladé”, první ze série debat rámci aktuálně probíhající Konference o budoucnosti Evropy. Mezi hosty debaty byli:

  • Jiří Nantl – náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
  • Iva Fialová – hlavní analytička projektu České zájmy v EU, agentura STEM
  • Lukáš Poláček – student Mendelovy Univerzity

Na dálku, formou video příspěvku, na diskuzi vystoupili také:

  • Jaroslav Zajíček – stálý představitel ČR ve výboru COREPER I
  • Johana Bázlerová – studentka, zakladatelka IG účtu Jsemvobraze

Debatu moderovala Kateřina Zichová (Euractiv).

Celá debat byla kvůli vývoji epidemiologické situace vysílána ONLINE.

 

83dc2ffa 6302 4900 9590 1ee05fec847b 002

Na diskusi se probíralo, jaký hlas mají evropští občané v EU, jak je Evropská unie vnímána běžnými občany a jak by měly být komunikovány evropské záležitosti a výhody, které nám EU přináší, široké veřejnosti. V souvislosti s tématem diskuse se hovořilo také o zapojení mladých lidí do politik EU a o tom, jaký je vliv a důležitost vzdělávání pro vnímání EU. Rozebíraly se otázky, jaké postavení mají mladí lidé v EU a jakou chtějí její budoucnost.

 

Krátký sestřih celé debaty můžete zhlédnout zde.

Jak je Evropská unie vnímána českými občany a jaká je role médií?

Iva Fialová uvedla, že Češi se obecné cítí být Evropany, což ovšem nemá vliv na náš názor na EU – to, že mají Češi rádi Evropu, neznamená, že mají rádi také EU. V souvislosti s tím je tedy velmi důležité široké veřejnosti stále připomínat českou roli v Evropské unii, stejně jako poukazovat na náš vliv v ní. S tím souvisí také potřeba neustále zdůrazňovat v médiích aktivní roli českých politiků na evropské půdě.

Co se českých médií týče, debata se zabývala také tím, jak by měla naše média informovat občany o evropských záležitostech. V souvislosti s tím bylo zmíněno např. nedostatečné zastoupení českých redaktorů v Bruselu, které by se do budoucna určitě mělo řešit. Hosté diskuse se dále shodli na tom, že informace je třeba zjednodušovat, stejně jako je zapotřebí lépe vybírat zajímavé informace, které budou pro čtenáře atraktivní.

Evropská unie pro mladé

Diskutovalo se také o potřebě dát mladým lidem prostor a příležitosti zapojit se do evropských záležitostí. Podle Johany Bázlerové je zapotřebí přizvat mladé lidi k rozhodovacím procesům a více je zapojit do diskusí. V souvislosti s komunikací evropských témat směrem k mladým lidem se hovořilo o potřebné snaze komunikovat více přes sociální sítě (nikoliv přes webové stránky evropských institucí), aby byl dosah komunikace směrem k mladým lidem vyšší.

V souvislosti s mladými lidmi se dále mluvilo o potřebě všeobecného vzdělávání, kdy by měl být, zejména podle Jiřího Nantla, kladen větší důraz na jazykové kompetence. Nantl také dodal, že si nemyslí, že by vzdělávání mělo být sdílenou pravomocí EU, jelikož je třeba brát v potaz regionální kontext.

Hosté také diskutovali o tom, co EU přináší studentům, kdy nechybělo ani téma programu Erasmus+. Jiří Nantl zdůraznil potřebu podpory studijních pobytů, díky nimž si uvědomujeme naši širší identitu a širší evropský celek. Student Mendelovy Univerzity Lukáš Poláček zmínil, že on, stejně jako naprostá většina dalších studentů, které zná, si s EU spojuje víceméně samé klady. Jako jeden z mála nedostatků uvedl absenci většího propojení EU v rámci vzdělávání – zejména online výuky napříč zahraničními univerzitami, která by umožňovala kontakt se studenty z dalších států EU.

 

V neposlední řadě se řešila také otázka českého předsednictví Radě EU, které začíná 1. července 2022. V souvislosti s tím se diskutovalo o tom, v čem je české předsednictví příležitostí pro české občany. Podle Ivy Fialové je to „ideální příležitost, jak naši zemi předvést v tom nejlepším světle.”

 

Celou debatu je možné zpětně zhlédnout na našem You Tube kanále, či na FB stránce spoluorganizátorů.

 

Debata byla zorganizována ve spolupráci Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci s Eurocentrem Brno a brněnskými univerzitami, pod záštitou Jihomoravského kraje.