< Zpět

David Pulgret

4. 4. 2017

david

Rozhovor se stážistou Zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu Davidem

 

Můžeš se nějak krátce představit?

Jmenuji se David Pulgret. Je mi 25 let a pocházím z Tišnova. Jsem studentem Mendelovy univerzity, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Zde studuji obor Mezinárodní teritoriální studia se specializací na studia evropská.

 

Proč sis pro svou stáž vybral Belgii a Brusel?

Během studia jsem získal teoretické znalosti, jakým způsobem funguje činnost Evropské unie, nicméně jsem postrádal praktické zkušenosti. A kde jinde, by člověk mohl získat větší odborné znalosti než v samotném centru Evropské unie. Proto, když jsem objevil výzvu na stáž v Kanceláři Jihomoravského kraje v Bruselu, příliš jsem neváhal.

 

Jak dlouhá byla tvá stáž v Bruselu a co bylo její náplní?

Moje stáž trvala 2 měsíce, konkrétně od dubna do června v roce 2016. Náplň byla tvořena mimo jiné administrativní činností a správou facebookového profilu Kanceláře JMK pro meziregionální spolupráci v Bruselu. Dále jsem pak obstarával monitoring jednání regionálních delegací ve spolupráci s jednotlivými DG´s Evropské komise. Stáž však nabízela i pestřejší činnosti, než je denní agenda EU a to především ve formě pořádání nejrůznějších akcí, mezi které patřilo Promítání studentských filmů, 28 na talíři nebo reprezentace kraje na Dni otevřených dveří EU.

 

Co bylo pro tebe na stáži nejtěžší?

Pravděpodobně přijmout skutečnost, že myšlenka jednotné, sdílené a kooperující Evropy, která je zájmům jednotlivých států nadřazena, nemusí nutně být součástí strategie jednotlivých regionů. Skepse a kritika v diskuzi je podle mého názoru zcela na místě, neboť právě ta může návrhy posunout, ale ne vždy se tomu takto otevřenou formou dělo. S odstupem času, ale mohu říci, že jsem za tento realistický pohled velmi rád.

 

Co ti stáž přinesla? Čím tě obohatila?

Mimo administrativní a praktické zkušenosti nabyté setkáváním s osobnostmi zahraniční politiky, mi stáž ukázala, jakým způsobem funguje Evropská unie v praxi. Především jsem pak jednáním na regionální úrovni pochopil, jak zajímavé je hledání kompromisů mezi reprezentanty regionů a administrativou Evropské unie. Za tento pohled jsem moc vděčný a věřím, že mi pomůže i v uplatnění při budoucím zaměstnání. V neposlední řadě to pak byla i zkušenost po stránce odborného cizího jazyka

 

Jak využiješ získané zkušenosti dále?

Zkušenosti ze stáže jsem využil hned při následující realizaci rozvojové projektu v Peru, který organizovala Mendelova univerzita. Především problematika posilování pravomocí regionů a způsobu financování ze státních rozpočtů je v současnosti velmi diskutovaným tématem v celé Latinské Americe, a tak jsem měl možnost srovnání. Rovněž při sepisování projektu jsem měl díky zkušenostem ze stáže ucelenější přehled při podávání žádosti do sítě Europeaid.  

 

Jakých prvních 5 věcí tě napadne, když se řekne Evropská unie?

Brusel, Oda na radost, spolupráce, modrá barva, byrokracie. 

 

Jakých prvních 5 věcí tě napadne, když se řekne Jihomoravský kraj?

Město Brno, univerzitní prostředí, věda a výzkum, orlice, vinice

 

Co tě nejvíce pozitivně překvapilo?

Nejvíc asi to, jakým způsobem je Česká republika vnímána ostatními státy. Až do doby, než jsem Brusel navštívil, jsem žil v přesvědčení, že je Česká republika považována spíše za okraj integrace a Češi samotní za skeptiky. Čím víc jsem se ale potkával se zahraničními odborníky i stážisty, tím více mě na téma Česká republika v EU přesvědčovali o pozitivním opaku. Všichni ale jedním dechem upozorňovali na nevyužitý potenciál, kteří v sobě Češi mají.

 

Co tě naopak negativně překvapilo?

Když bych měl hledat spojitost s předchozí otázkou, tak rozhodně skepse, s jakou Češi přistupují k EU. Jsou to takové klasické výlevy: „…za vše špatné může Brusel.“ Pokud z jedné strany člověk slyší o českém potenciálu a z druhé strany neustálou kritiku a skepsi, sám sobě si říká, v čem / v kom je chyba.

 

Doporučil bys stáž na Zastoupení Jihomoravského kraje i dalším studentům?

Rozhodně bych stáž doporučil všem studentům, kteří se zajímají o evropské reálie a chtějí poznat, jak Evropská unie funguje v praxi. I proto jsem už zkušenosti ze své stáže prezentoval na Mendelově univerzitě při Erasmus + days.

 

Co bys jim vzkázal?

Ničeho se nebojte, hlaste se na stáže a sbírejte zkušenosti i mimo školu. Brusel vám to vrátí nejen nabytými zkušenostmi a příjemnou atmosférou v kanceláři, ale i novými kamarády a nezapomenutelnými zážitky.

Ke stažení