< Back

Přijetí partnerských škol ZŠ Sloup a ZŠ Milutin a Draginja Todorović ze Srbska na krajském úřadu JMK

3. 6. 2023

20230512 094312

 

V pátek 12. května 2023 přivítala naše organizace na půdě krajského úřadu Jihomoravského kraje česko-srbskou delegaci tvořenou představiteli a žáky ZŠ Sloup a ZŠ Milutin a Draginja Todorović z Kragujevace. 

Prvním bodem programu byla prohlídka vstupního foyer, která byla následována přesunem do zasedací místnosti, kde bylo pro přítomné přichystáno malé občerstvení. Česko-srbskou delegaci v čele s řediteli obou škol Mgr. Pavlem Dočekalem a Mgr. Draganem Pavlovićem uvítala ředitelka KJMK, p. o. Eliška Buzková. Přítomní byli seznámeni s prezentací o činnosti naší organizace, přičemž hlavní pozornost byla zaměřena na aktivity v Šumadijském okruhu Srbské republiky, kam spadá výše zmíněný Kragujevac. Slova se následně ujali ředitelé sloupské a kragujevacké školy, kteří pohovořili o spolupráci mezi oběma vzdělávacími institucemi, jež se datuje od roku 2008 a přátelství, které díky tomuto projektu vzniklo.

Po zasedací místnosti byly dalšími body programu prohlídka zastupitelského lu a výstup na střechu budovy krajského úřadu s jeho fantastickým výhledem po okolí.

Pro většinu přítomných dětí, jak srbských, tak i několika českých, se jednalo o první návštěvu moravské metropole, kterou tak mohli poznat z nestandardního místa a perspektivy.

Posledním společným bodem programu byla procházka po centru Brna, kde byly žákům představeny nejvýznamnější kulturní památky. S největším zájmem se setkala návštěva informačního centra na Staré radnici, kde si především srbští žáci a jejich doprovod vybrali spoustu upomínkových předmětů, které jim budou připomínat pobyt v Jihomoravském kraji a navázané česko-srbské přátelství.

 

Více fotografií z akce naleznete zde