< Back

ZPRÁVY Z ČINNOSTI ZASTOUPENÍ JMK PŘI EU: LISTOPAD 2023

1. 12. 2023

VYBR Z MONITORINGU eu 34

Zastoupení během listopadu 2023 navštívilo a reportovalo celkem 21 tematických konferencí/akcí v Bruselu i v Brně a do několika z nich se zapojilo také jako spolupořadatel:

 

 • 6. listopad: Den půdy EU

V pondělí 6. listopadu proběhla celodenní konference Den půdy EU, kterou organizoval region Murcia společně se sítí ERRIN, HUMUS projektem a s předsednictvím Španělska v Radě EU. V rámci konference bylo nahlédnuto do Půdní Mise EU a byl diskutován její aktuální stav a budoucí vývoj. Členové ERRIN představili příklady modelů regionální a místní správy zabývající se výzvou EU o zdravé půdě z hlediska ekosystému. Představitelé projektu HUMUS prezentovali možnosti financování v rámci výzvy Caskade, která je primárně určena místním orgánům při řešení problémů spojených s půdou pomocí participativních metod.

 

 • 7. listopad: Debata o nulovém znečištění

V úterý 7. listopadu proběhla online debata zaměřující se na nulové znečištění a zákon o monitorování půdy. Evropská komise navrhla nové legislativní uchopení monitoringu půdy, jehož cílem je zajistit vyšší ochranu životního prostředí a zdraví. Navrhovaný zákon je klíčový pro řešení degradace půdy a zajištění zdravé půdy v rámci EU. Jednotliví zástupci místních a regionálních orgánů vyjádřili během debaty své pohledy a názory k dané problematice.

 

 • 7. listopad: Schůzka PURPLE v kanceláři Zastoupení JMK při EU

V úterý 7. listopadu se v prostorách kanceláře Zastoupení JMK při EU uskutečnilo setkání rady a zároveň také 27. ročník generálního shromáždění sítě periurbánních regionů PURPLE. Zastoupení JMK toto setkání pořádalo za přítomností zástupců Jihomoravského kraje, Tomáše Kisse, referenta protokolu a zahraničních vztahů Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Petra Springinsfielda, zastupitele a předsedu výboru pro meziregionální vztahy Jihomoravského krajte, který je zároveň prezidentem sítě PURPLE. Setkání se zúčastnili také další zástupci regionů, kteří jsou členy sítě Purple, jako například Wielkopolska nebo Vlámsko.

 

 • 8. listopad: Cirkulární iniciativy měst a regionů

Ve středu 8. listopadu proběhla celodenní konference zaměřena na aktivity měst a regionů v oblasti přechodu na cirkulární ekonomiku. Iniciativa cirkulárních měst a regionů pořádala první generální konferenci, která se zabývala představením jednotlivých zástupců měst a regionů a jejich postupy a vize v rámci přechodu na oběhové hospodářství.

 • 9.listopad: Setkání pracovní skupiny "Chytrá specializace" sítě ERRIN

Ve čtvrtek 9. listopadu se uskutečnilo setkání pracovní skupiny Chytrá specializace sítě ERRIN. Setkání bylo zaměřeno na téma Meziregionální nástroje spolupráce na podporu inovací: inventarizace a další kroky. Zástupci regionů představili různé nástroje spolupráce, jako jsou například S3 Tematické platformy nebo Partnerské programy pro regionální inovace (PRI). Regiony také sdílely své zkušenosti s jednotlivými projekty a platformami s možností vylepšení. Na to reagoval Wolfgang Munch, zástupce vedoucího oddělení pro chytrý a udržitelný růst z Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) Evropské komise.

 

 • 13. listopad: Setkání zástupců inovačního ekosystému v Brně

V pondělí 13. listopadu jsme uspořádali setkání zástupců inovačního ekosystému v Brně. Setkání pod záštitou Jiřího Hlavenky, radního Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum, inovace a IT, mělo hned několik cílů - představit činnost a fungování samotného Zastoupení, seznámit účastníky s fungováním a možnostmi v rámci sítě ERRIN (zejména s pracovními skupinami, které nabízejí možnost nalézání partnerů a sdílení praktických příkladů z inovativních projektů napříč celou Evropou), představit možnost aktivně se účastnit akcí v Bruselu, včetně možnosti aktivně prezentovat svoji činnost přímo v centru Evropské unie a také řipomenout aktérům v kraji, že v Bruselu je skvělý dosah nejen na instituce EU, ale také na zástupce všech regionů napříč Evropou či různé asociace, což jim poskytuje zajímavou příležitost přímého propojení. Setkání se zúčastnili zástupci Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity, VUT, CzechGlobe, CzechInvest, Jihomoravského inovačního centra, JINAG, Regionální hospodářské komory Brno, JCMM Brno, Centra dopravního výzkumu, Masarykova onkologického ústavu a také Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna.

 

 • 14. listopad: 19. ročník Setkání fóra Baltsko-jaderského koridoru

V úterý 14. listopadu proběhl 19. ročník setkání fóra Baltsko-jaderského koridoru. V průběhu setkání byly představeny hlavní cíle a budoucí projekty v rámci této iniciativy. Polsko a Česká republika představily své budoucí plány a již dosažené cíle při vytváření nových dopravních koridorů.

 

 • 16. listopad: Podpora kohezní politiky pro malé a středně velké podniky

Ve čtvrtek 16. listopadu proběhl seminář o podpoře kohezní politiky pro malé a středně velké podniky v regionech. Seminář byl zaměřen zejména na diskuzi mezi jednotlivými zástupci podniků a jejich pohled na finanční podporu EU v rámci kohezní politiky. Byly také diskutovány jejich budoucí strategie. Enrico Pesaresi (zástupce vedoucího, Regionální a městská politika, Evropská komise) následně představil postoje a plány ze strany EU v rámci kohezní politiky směrem k podpoře malých a středních podniků.

 

 • 16. listopad: Setkání Správní rady sítě ERRIN

Ve čtvrtek 16. listopadu proběhlo setkání Správní rady sítě ERRIN, které bylo následováno mimořádnou valnou hromadou. Obou se zúčastnila vedoucí kanceláře Jihomoravského kraje v Bruselu Vendula Nováčková, jelikož je taktéž členkou Správní rady sítě ERRIN. Na mimořádné valné hromadě se hlasovalo o změně stanov ERRIN podle nových belgických předpisů. Na programu bylo také hlasování o několika nových členech Správní rady po podzimních volbách 2023.

 

 • 17.listopad: Setkání pracovní skupiny sítě ERRIN pro politiku

V pátek 17. listopadu se konalo setkání pracovní skupiny ERRIN pro politiku. Setkání poskytlo příležitost prozkoumat dosavadní práci v rámci Iniciativy ERA Hubs a jejích dvou pilotních projektů, do kterých se zapojily dva regiony sítě ERRIN. Pracovní skupina nabídla náhledy do probíhajících reflexí, proběhla diskuze nad užitečností momentálně pozastavených ERA Hubs a byla také příležitostí se dozvědět o dalších příležitostech pro regiony.

 

 • 21. listopad: Spolutvorba a spolupráce v rámci misí EU

V úterý 21. listopadu se uskutečnila akce zaměřená na spoluvytváření a spolupráci v rámci misí EU. Akci zorganizovala síť ERRIN a zástupci projektu MOSAIC a sešli se na ní zástupci Evropské komise, tvůrci politik, odborníci na spoluvytváření i zástupci měst, aby diskutovali o zásadní roli spoluvytváření a prozkoumali potenciál spolupráce při řešení složitých výzev, jako jsou právě mise EU. V rámci projektu MOSAIC byly představeny dva příklady pilotních měst - Gotenburg a Miláno, které se na tvorbě misí EU podílejí. Generální ředitel Andy Fuchs prezentoval iniciativu udržitelné a zelené mobility firmy TOYOTA.

 

 • 22. listopad: Setkání s německým regionem Sasko

Ve středu 22. listopadu se v prostorách Zastoupení JMK při EU uskutečnilo setkání se zástupci německého regionu Sasko. Setkání se zúčastnila Eva Damn, politická úřednice na Zastoupení německého státu Sasko v Bruselu, spolu s Katrin Noack, která od prosince nastoupí na Zastoupení Saska v Praze. Během setkání si obě zastoupení vyměnila kontakty a informace o evropských projektech, sítích a příležitostech financování pro regiony.

 

 • 23. listopad: Informační setkání týkající se výzvy k podávání návrhů na Interregionální inovační investice (I3) - Strand 2b Rozvoj kapacit v méně rozvinutých regionech

Ve čtvrtek 23. listopadu se konal webinář týkající se výzvy k podávání návrhů na Interregionální inovační investice (I3) Strand 2b: Rozvoj kapacit v méně rozvinutých regionech. Prezentovány zde byly jednotlivé části výzvy a náležitosti pro úspěšné podání žádosti. Na závěr byl představen GREEN projekt ve Slovinsku jako příklad dobré praxe.

 

 • 23. listopad: Odolná Evropa: posilování regionů pro adaptaci na klimatické změny

Ve čtvrtek 23. listopadu proběhla akce k zahájení projektu Pathways4Resilliance. Během této akce byl představen projekt, do kterého se mohou regiony přihlásit, a který poskytne finanční podporu pro opatření v oblasti klimatické adaptace. Panelové diskuze se zúčastnila také Tereza Fleková z Úřadu Jihomoravského kraje. Tereza se na úřadu věnuje projektům pro regionální rozvoj a během panelu zdůraznila, jak Jihomoravský kraj motivuje zainteresované strany prostřednictvím úspěchů a podpory ze strany kraje. Tento projekt by pro kraj představoval užitečný nástroj, který by ještě více posílil jeho schopnost řešit klimatickou adaptaci.

 

 • 27. - 28. listopad: Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, na návštěvě v Brně

V pondělí 27. listopadu navštívila Brno paní Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropská komise v ČR. Během své návštěvy se setkala s panem Janem Groichem, hejtmanem Jihomoravského kraje, se kterým debatovala mj. o možné spolupráci v rámci nadcházejícího výročí 20 let ČR v EU a se kterým následně vyrazila na diskusi se studenty FSS MUNI. Hlavními tématy byly rozšiřování EU, pomoc Ukrajině, izraelsko-palestinský konflikt, akceschopnost EU, komunikace s občany o EU a hybridní válka a dezinformace. Během druhého dne návštěvy proběhlo setkání s Petrem Chládkem, ředitelem Jihomoravského inovačního centra, který představil nejen fungování Jihomoravského inovačního centra ale také jeho cíle do budoucna. Během návštěvy jsme přiblížili také činnost našeho Zastoupení.

 

 • 27. listopad: Rovnost mezi ženami a muži v digitálním světě, REGIONY INOVUJÍ!

V pondělí 27. listopadu uspořádal region Centre-Val de Loire akci na téma rovnosti žen a mužů v digitálním sektoru, které se Zastoupení účastnilo. Byly řešeny následující problémy v této oblasti: možnosti zvýšení povědomí dívek a žen o digitální kariéře, nástroje pro možnosti žen dostat se na vedoucí pozice v daném sektoru a také možnosti financování projektů souvisejících s rovností. Této akce se účastnily školící organizace, zástupci regionu Centre-Val de Loire a ostatních regionů, kteří jsou členy sítě Earlall.

 

 • 27. listopad: Setkání zástupců partnerských regionů v rámci Evropského týdne regionů a měst 

V pondělí 27. listopadu se Zastoupení setkalo s delegáty z dalších regionů, s nimiž spolupracovalo během společného workshopu v rámci Evropského týdne měst a regionů v říjnu letošního roku. Během setkání jsme společně podrobně probírali průběh workshopu, sdíleli zkušenosti a reflektovali nad organizací celého Evropského týdne regionů a měst. Toto setkání poskytlo prostor ke sdílení přínosných postřehů, přičemž se zohledňovaly nejen pozitivní aspekty, ale také příležitosti ke zlepšení a dalšímu rozvoji spolupráce.

 

 • 28. listopad: Fórum chytrá specializace 2023

V úterý 28. listopadu proběhlo fórum zabývající se chytrou specializací. Byla to druhá akce ze série událostí, které Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku pořádá pro zainteresované strany S3 z různých regionů EU. Akce je pořádána za podpory Generality Katalánska a sekretariátu Společenství pro praxi S3, jehož je síť ERRIN partnerem. Tato akce se zaměřovala především na zapojení regionů do chytré specializace v rámci iniciativy "zdola nahoru", kde byly představeny i příklady dobré praxe z dané oblasti.

 

 • 28. listopad: Přístup k fondům soudržnosti EU 

V úterý 28. listopadu se konal také online webinář, který poskytnul praktické poznatky o získávání finančních prostředků z Evropských fondů soudržnosti pro kulturní dědictví. Webinář informoval o tom, jak kulturní instituce mohou využívat fondy soudržnosti EU například k urychlení rozvoje širokopásmového připojení, modernizaci IT vybavení a posílení školení v oblasti IT dovedností.

 

 • 29. listopad: Role politiky soudržnosti v zelené a digitální transformaci - připraveni na budoucnost

Ve středu 29. listopadu se konala akce na téma politiky soudržnosti a zelené a digitální transformace. V polovině současného víceletého finančního rámce byla akce zaměřena na zelenou a digitální transformaci s ohledem na současnou diskusi o budoucnosti politiky soudržnosti od roku 2028. Konkrétně šlo o to, jaké struktury a cíle očekávají místní orgány a stát Bádensko-Württembersko od politiky soudržnosti v budoucnosti. To bylo středem společné diskuse mezi zástupci místní úrovně z Bádenska-Württemberska, Evropské komise a Evropského parlamentu.

 

 • 30. listopad: Science Café: genetická úprava a nanoboti

Ve čtvrtek 30. listopadu se v Pražském domě v Bruselu konala poslední edice Science Café v roce 2023, na kterém se organizačně Zastoupení JMK podílelo společně s Českým centrem Brusel, CZELO a Pražským domem v Bruselu. Hostem t byla tentokrát studentka doktorského studia na Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) v Brně, Alžběta Ressnerová, která přiblížila problematiku genetických úprav a nanobotů. Celým Science Café provázela Olga Maximová z Czechitas. Po odborné debatě měli návštěvníci již tradičně možnost diskutovat nad sklenkou vybraného jihomoravského vína. Fotografie z akce jsou k dispozici v naší galerii ZDE.