< Back

ZPRÁVY Z ČINNOSTI ZASTOUPENÍ JMK PŘI EU: LEDEN 2024

31. 1. 2024

VYBR Z MONITORINGU eu 35

Zastoupení během ledna 2024 navštívilo a reportovalo celkem 9 tematických konferencí/akcí v Bruselu:

 

  • 15. leden: Setkání pracovní skupiny pro zdraví sítě ERRIN

V pondělí 15. ledna proběhlo setkání pracovní skupiny pro zdraví sítě vědecko-výzkumných regionů ERRIN, kde byl představen přehled agendy EU pro zdraví 2024. Vedení pracovní skupiny pro zdraví představilo nový nástroj pro vývoj projektu, který rozšíří stávající nástroj pro vyhledávání partnerů na webových stránkách sítě ERRIN. Samotnou Agendou pro zdraví provedla vedoucí oddělení GŘ SANTE, Marta Moya Díaz.                                                          

 

  • 17. leden: Informační setkání projektu Pathways2Resilience

Ve středu 17. ledna se konal další ze série informačních webinářů k projektu Pathways2Resilience, které se zabývají první výzvou pro regiony a komunity. Webinář znovu představil projekt jako takový a důkladněji vysvětlil náležitosti pro úspěšné podání přihlášky do první výzvy pro regiony a komunity. Webinářem provedli Ricardo da Silva a Sachita Bakshi, která blíže představila nástroj pro monitorování a hodnocení regionální odolnosti.

 

  • 22. leden: Tematický dialog k monitoringu a hodnocení projektů misí EU

V pondělí 22. ledna proběhl online workshop pořádaný Platformou pro provádění misí (MIP4Adapt), kde byla hodnocena adaptace změny klimatu. V první části proběhla krátká prezentace, kde byly představeny hlavní výzvy hodnocení a monitoringu adaptace na změnu klimatu. Ve druhé části měli účastníci prostor sdílet své znalosti a zkušenosti v rámci tematických pracovních skupin.

 

  • 24. leden: Laboratoř Nový evropský Bauhaus: od teorie k praxi

Ve středu 24. ledna se uskutečnilo setkání zaměřené na Nový evropský Bauhaus a jeho cestu od teorie k praktickému zavádění ve vybraných regionech. Borut Cink ze Společného výzkumného střediska, společně s Miroslavou Grausovou, představili bottom up iniciativu NEB LAB a jakým způsobem je možné se stát členem. Následovalo představení příkladů dobré praxe při zavádění projektů Nového evropského Bauhausu. 

 

  • 24. leden: Chytré půdy: chytrá specializace v souvislosti s Půdní misí EU

Ve středu 24. ledna proběhla tematická online akce pořádaná FUNDECYT-PCTEX s názvem Chytré půdy: chytrá specializace v souvislosti s Půdní misí EU. Diskutovány byly dva hlavní cíle Dohody o půdě pro Evropu: snížit globální dopad EU na půdu a zlepšit půdní gramotnost ve společnosti. První část semináře byla zaměřena na představení výzev v oblasti půdních misí a strategií, ve druhé části byly představeny příklady z praxe (projekty konkrétních regionů).

 

  • 25. leden: Zelená dohoda pro Evropu: budoucí vývoj

Ve čtvrtek 25. ledna proběhlo setkání organizované Zastoupením metropolitiního regionu Grand Est (Francie) při EU zaměřené na budoucí vývoj Zelené dohody pro Evropu v souvislosti s budoucími evropskými volbami. Akce se uskutečnila pod záštitou aktuálně probíhajícího předsednictví Belgie v Radě EU. Na daném setkání se především diskutoval příspěvek cirkulárního hospodářství, bioekonomiky a obnovitelných zdrojů.

 

  • 30. leden: Pracovní skupina pro politiku sítě ERRIN - věda, výzkum a kohezní politika po roce 2027

V úterý 30. ledna proběhlo první letošní setkání pracovní skupiny pro politiku sítě vědecko-výzkumných regionů sítě ERRIN. V rámci setkání vystoupili dva řečníci Evropské komise (Jean-François Duffau a Catherine Wendt), kteří představili nejnovější poznatky v oblasti výzkumu a inovací a jejich budoucí vývoj v období po roce 2027 v souvislosti s kohezní politikou. Catherine Wendt, vedoucí oddělení pro inteligentní a udržitelný růst GŘ REGIO, stručně představila budoucí vývoj politické soudržnosti po roce 2027 se zaměřením na úvahy o její dimenzi výzkumu a inovací.

 

  • 31. leden: Nerovnosti v oblasti zdraví v EU – ekonomické determinanty zdraví a jejich řešení

Ve středu 31. ledna se uskutečnila akce pořádaná Německým institutem pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti, na které proběhla diskuze o regionálních nerovnostech v oblasti přístupu ke zdravotní péči v EU. Debata odborníků se týkala také vlivu pandemie COVIDu-19 na prohloubení disparit, důležitosti ekonomického rozvoje regionů nebo infrastruktury zdravotnictví. Jedním z hlavních témat diskuze byly rozdíly mezi dostupností a úrovní zdravotní péče ve venkovských a městských oblastech. Na důležitosti v této problematice nabývá především potřeba solidarity a spolupráce mezi členskými státy EU.

 

  • 31. leden: Výzkum a inovace pro udržitelný růst: příklad ekosystémů Bergamo a Brescia

Ve středu 31. ledna uspořádala Delegace regionu Lombardie při EU akci zaměřenou na výzkum a inovace pro udržitelný růst s představením příkladů ekosystémů z Itálie. Představeny byly společné výzkumné a inovační strategie univerzit Bergamo a Brescia se zaměřením na udržitelné výrobní ekosystémy a zhodnocení územních a kulturních statků. Tato akce nabídla jedinečnou příležitost k posílení evropské spolupráce v souladu s výzkumnými programy a politikami EU. Massimiliano Esposito, vedoucí oddělení GŘ pro výzkum a inovace Evropské komise, pak také představil Strategický plán Horizont Evropa pro období 2025-2027.