< Back

ZPRÁVY Z ČINNOSTI ZASTOUPENÍ JMK PŘI EU: KVĚTEN 2023

2. 6. 2023

VYBR Z MONITORINGU eu 30

Zastoupení během května 2023 navštívilo a reportovalo celkem 19 tematických konferencí a akcí a do šesti z nich se zapojilo také jako spolupořadatel:

 

 • 3. květen: NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ NAD KÁVOU: VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NÁVRHU V RÁMCI MISE PŮDA 

Zastoupení se ve středu 3. května 2023 zúčastnilo dalšího setkání týkajícího se Manifestu mise půda v rámci programu HORIZONT EVROPA. Konference se přitom zaměřila na čtyři již otevřené výzvy a byla jejím prostřednictvím shrnuta kritéria pro odevzdávané projekty v rámci jednotlivých výzev. Zároveň byly předány doplňující informace a doporučení, které by měly napomoci k předložení úspěšného programu, jež by v ideálním případě mohl být financován ze strany EU. V rámci výzev přitom může být financován jeden až tři projekty, v závislosti na konkrétním vybraném programu. Celá konference proběhla pod záštitou Evropské sítě vědecko-výzkumných regionů ERRIN a moderoval ji Ryan Titley. V závěru proběhla prezentace krátkých vstupů ze strany regionů/organizací, které jsou v daných projektech nejiniciativnější. Ti zároveň vyzývali ostatní účastníky k připojení se k jejich budoucím projektům. 

 

 • 3. květen: VELETRH PŘÍLEŽITOSTÍ NA MENDELOVÉ UNIVERZITĚ

Ve středu 3. května se Zastoupení prezentovalo na mini-veletrhu příležitostí, který se konal v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Návštěvníci, zejména studenti, měli možnost navštívit náš stánek a informovat se o možnostech stáží na našem Zastoupení i obecně k dalším možnostem stáží v rámci struktur EU. V rámci přidružených seminářů pak činnost Zastoupení prezentoval v rámci svého vstupu náš kolega Martin Míšek. 

 

 • 4. květen: NÁSTROJ PRO MEZIREGIONÁLNÍ INOVAČNÍ INVESTICE: SMĚREM K DALŠÍM PŘÍLEŽITOSTEM

Zastoupení se 4. května zúčastnilo workshopu na téma nástroje pro meziregionální inovační investice (Interregional Innovation Investments, I3). Workshop se uskutečnil pod záštitou italských regionů Lazio, Lombardie, Emilia-Romagna a Kalábrie s cílem otevřít diskuzi ohledně využívání tohoto nástroje. Mezi další diskutovaná témata patřila meziregionální spolupráce, strategie chytré specializace a debata nad nynějšími otevřenými výzvami. V závěru se také debatovalo nad výzvami otevřenými v roce 2022 a nad jejich evaluací jak ze strany EISMEA, tak ze strany zúčastněných aktérů.

 

 • 5. - 6. květen: EU OPEN DAY: PREZENTACE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V EVROPSKÉM VÝBORU REGIONŮ

V sobotu 6. května, u příležitosti nadcházejícího Dne Evropy, zavítalo Zastoupení na Den otevřených dveří EU institucí. Návštěvníci nás moli najít, společně s dalšími kraji, v Evropském výboru regionů. Příchozí měli o stánek Jihomoravského kraje velký zájem a v průběhu času, který s námi u něj strávili, se mohli o tomto kraji dozvědět spoustu zajímavých informací. Mimo jiné jim byla přiblížena místní kultura nebo doporučena místa ať už na kulturní či sportovní výlety, které náš kraj nabízí. To vše nad sklenkou jihomoravského vína, které sklidilo v Bruselu náležitý úspěch, a cukrovím, které napekli studenti brněnské Střední školy Charbulova. Pro zájemce byl navíc připraven kvíz, který testoval vědomosti o Jihomoravském kraji. Všichni účastnící kvízu přitom dostali za odměnu památeční předmět s potiskem Jihomoravského kraje. 

 

 • 9. květen: DEN EVROPY V BRNĚ

V úterý 9. května jsme společně oslavili Den Evropy v Brně, do kterého se Zastoupení aktivně zapojilo. Pro všechny zájemce byl na nádvoří Staré radnice v Brně připraven bohatý kulturní program, do kterého se zapojili zástupci VIDA! centra se svou science show, studenti Střední školy uměleckomanažerské, studentská kapela Safe Exit či organizace Mladiinfo, která představila studentům možnosti v zahraničí. Během celého dne měli návštěvníci možnost navštívit také stánky zapojených organizací včetně stánku Zastoupení Jihomoravského kraje při EU, který jsme sdíleli společně s kolegy z Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy, Centra pro cizince JMK a Lipky. Akce se zúčastnili také zástupci Střední školy grafické Brno, kteří byli také autory grafického zpracování akce. Akce se konala pod záštitou primátorky města Brna Markéty Vaňkové a hejtmana JMK Jana Grolicha, který se akce osobně zúčastnil a na úvod připojil několik slov. Organizátorem akce bylo Europe Direct Brno/Knihovna Jiřího Mahena. Zastoupení se stalo společně s Eurocentrem Brno hlavním partnerem této akce.

 

 • 10. květen: OBJEVOVÁNÍ REGIONÁLNÍCH INOVAČNÍCH ÚDOLÍ

Ve středu 10. května proběhl online webinář k rozšíření vědomostí ohledně regionálních inovačních údolí (RIV). Webinář proběhl pod záštitou litevské styčné kanceláře pro výzkum a inovace v Bruselu (LINO), kanceláře NCBR V Bruselu – Business & Science Polsko, Slovinské podnikatelské a výzkumné asociace, evropské kanceláře Kypru, Univerzity Eötvös Loránd a národní kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Maďarsku. Cílem webináře bylo více přiblížit Novou evropskou inovační agendu a především regionální inovační údolí. Účastníci měli možnost se doptat na nejasnosti ohledně této výzvy.

 

 • 10. květen: WORKSHOP ERA-LEARN: SYNERGIE S FONDY POLITIKY SOUDRŽNOSTI

Ve středu 10. května se Zastoupení zúčastnilo workshopu “Synergie s fondy politiky soudržnosti”. Setkání probíhalo skrze platformu ERA-LEARN, která podporuje partnerství v oblasti výzkumu a inovací. Na začátku byl nabídnut obecný přehled evropských partnerství a novinky, kterých jsme se v dané věci dočkali, či je můžeme očekávat. Následovala prezentace uvádějící aktualizace synergií mezi programy Horizon Europe a Evropským fondem pro regionální rozvoj. Poté se nám představilo partnerství Water4All snažící se v dlouhodobém horizontu dosáhnout bezpečnosti v oblasti vody. Water4All dále odprezentovalo již probíhající nadnárodní výzvu týkající se managementu vodních zdrojů, odolnosti, přizpůsobení a zmírnění extrémních hydroklimatických jevů. Poté už nás čekal segment věnující se zkušenostem konkrétních partnerství se synergiemi, kde byly představeny programy Mobilitas Pluss (Estonsko) a ProMIS (Itálie). V závěru se o své zkušenosti podělilo partnerství veřejného a soukromého sektoru, Clean Hydrogen Partnership, které se snaží o implementaci vodíkové strategie Evropské Komise, stimulaci výzkumu a inovací ve věci produkce, distribuce, uložiště a konečného užití čistého vodíku. Setkání bylo zakončeno krátkým, avšak přínosným Q&A.

 

 • 10. květen: EDU CAFÉ: PŘEKLENUTÍ GENDEROVÝCH ROZDÍLŮ VE STEM PROSTŘEDNICTVÍM (A VE) VZDĚLÁVÁNÍ

Ve středu 10. května proběhlo již tradiční Edu Café, tentokrát na téma “Překlenutí  genderových rozdílů ve STEM prostřednictvím (a ve) vzdělávání”. Zastoupení akci uspořádalo ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO). Tematicky tentokrát zasedly do našeho panelu odborných hostů pouze ženy. První z nich byla Johana Jonáková z neziskové organizace Gender Studies o. p. s., které je informačním, konzultačním a vzdělávacím centrem v otázkách genderové rovnosti ve společnosti. Druhým hostem byla Olga Maximová z neziskové organizace Czechitas, jež se zaměřuje na vzdělávání žen v IT dovednostech a pomoc ženám při hledání práce v IT oboru. Celou debatu pak moderovala Zdeňka Trachtová, zpravodajka Českého rozhlasu v Bruselu. Diskuze přiblížila hostům téma nízkého zastoupení dívek v technických a vědeckých studijních oborech a posléze i profesních kariérách. Panel hostů se přitom snažil zapojit diváky do debaty například prostřednictvím sdílení jejich vlastních zkušeností s překážkami na jejich cestě k technickým a vědeckým oborům. Po akci na všechny čekala ochutnávka z výběru jihomoravských vín a drobné občerstvení. 

 

 • 11. květen: VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉ SKUPINY "NESOURODÍ" V BRUSELU

Ve čtvrtek 11. května se v sídle kanceláře Zastoupení Jihomoravského kraje při EU, konala vernisáž výstavy výtvarné skupiny Nesourodí, na jejíž organizaci se Zastoupení přímo podílelo. Na výstavě si návštěvníci mohli prohlédnout obrazy výtvarné skupiny Nesourodí, jejíž členy jsou např. Tomáš Lajkep, Ludvík Regner, Barbora Velebná či Petr Blížkovský (přičemž všichni jsou Češi pracující v evropských strukturách a žijící v Bruselu). Zájemci mají možnost navštívit výstavu až do konce května. Vernisáž se mohla těšit z opravdu početné účasti čítající přes 100 návštěvníků. Většinu hostů byli Češi, kteří v současné době pracují v rámci institucí Evropské unie. Mimo jiné právě Generální tajemník Evropského výboru regionů, Petr Blížkovský. Pro návštěvníky bylo také přichystáno občerstvení, které zařizovala Střední škola Charbulova z Brna, jejíž studentky se taktéž na organizaci vernisáže podílely. Zastoupení dále zajistilo i bohatý výběr vín z jižní Moravy.

 

 • 13. květen: VÝPOMOC SPOLKU VLACZEK NA WERELDFEESTU V LOVANI

V sobotu 13. května Zastoupení vypomáhalo na stánku spolku Vlaczek na Wereldfeestu (tj. Světovém festivalu) v Lovani. Zastoupení na stánku nabízelo některé jihomoravské speciality a lákalo na návštěvu do Jihomoravského kraje. Spolek Vlaczek vznikl v roce 2022 a soustředí se na podporu krajanů z České republiky a Slovenska a jejich přátel ve Vlámsku a také na rozvoj kulturních a mezilidských vztahů a spolupráci mezi Českou republikou, Slovenskem a Vlámskem. Návštěvníci na festival přišli především za účelem dozvědět se více o organizacích a menšinách, které našli své místo v Lovani a jejím okolí. Na stánku spolku Vlaczek jsme se jim tak snažili nabídnout více informací o České republice, zejména o Jihomoravském kraji, a Slovensku.

 

 • 15. květen: NÁVŠTĚVA NÁMĚSTKA HEJTMANA, ING. JANA ZÁMEČNÍKA, V BRUSELU

V pondělí 15. května 2023 do Bruselu zavítal náměstek hejtmana, Ing. Jan Zámečník, který je pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti regionální rozvoje. K pracovní návštěvě Bruselu se připojila i paní Petra Balga, zástupce ředitele JINAG, a pan Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje. Tématem návštěvy byla regionální politika a efektivní čerpání fondů EU. Zastoupení Jihomoravského kraje se postaralo o zajištění bohatého programu, který zahrnoval schůzku v prostorách CZELO (Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum), kde se probíralo nejen představení kanceláře, ale také možnosti efektivního využívání evropských fondů a spolupráce Zastoupení s CZELO, schůzku se zástupkyní z Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise, schůzku s CINEA (Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí), schůzku se zástupcem Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise či schůzku na Stálém zastoupení ČR při EU s panem Stanislavem Němcem a paní Evou Srnovou, která zakončila dvoudenní pracovní návštěvu komplexním shrnutím informací ohledně fondů EU, regionální politiky a lepšího zapojení kraje v těchto oblastech. 

 

 • 16. květen: SETKÁNÍ ADAPTAČNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ERRIN: MISE ADAPTACE EU A JEJÍ PŘÍLEŽITOSTI

Zastoupení se 16. května zúčastnilo druhého setkání adaptační skupiny ERRIN, jehož tématem byla Mise adaptace EU a možné příležitosti pramenící z výzev. Začátek setkání se nesl v duchu prezentace projektu Pathways2Resilience, zatímco hlavní část byla provedena interaktivní formou; následovaly debaty mezi účastníky a hledání možných partnerů do třech otevřených výzev v rámci této Mise.

 

 • 17. květen: SETKÁNÍ PROJEKTU TRAMI

Ve středu 17. května se Zastoupení zúčastnilo dalšího setkání projektu TRAMI, který má za úkol, aby mise EU fungovaly, vytvářením společenství praxe, výměnou znalostí a nabídkou vzájemného učení. Toto setkání bylo o propojování veřejného, soukromého a akademického sektoru a jaké výhody z toho mohou plynout. V první části mluvili řečníci ze všech tří sektorů, kteří již mají zkušenosti s projekty v rámci EU misí a právě propojení tří sektorů v těch projektech. V další části byli účastníci rozděleni do 4 skupin, kde každá skupina odpovídala na sadu stejných otázek zaměřených na využívání misi v jejich organizaci.

 

 • 24. květen: INFORMAČNÍ SCHŮZKA O BALÍČKU „FIT FOR 55“: VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTI PRO EVROPSKÉ REGIONY A MĚSTA

Ve středu 24. května se Zastoupení zúčastnilo informační schůzky ohledně balíčku “Fit for 55”. Jedná se o legislativní návrhy, které by EU měly napomoci splnit vlastní cíl snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. Schůzka se přitom specificky zabývala možnými způsoby zapojení regionů a měst v této oblasti a nástroji, které by měly využít, aby dopomohly dosáhnout udržitelných cílů, jež si stanovil jejich domovský stát jako celek. Členské státy EU jsou velmi diverzní, to stejné platí i pro jednotlivé regiony v těchto státech. Regionální iniciativy mají tedy největší pravděpodobnost nabídnout řešení, která jsou nejvíce v souladu s domácím prostředím - kde budou aplikována. To si EU uvědomuje a nabízí tak hned několik možností a nástrojů, jež mohou regiony ve svých snahách v boji proti klimatické změně využít. 

 

 • 25. květen: REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ ÚDOLÍ - VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

Zastoupení se 25. května zúčastnilo online webináře agentury EISMEA (Evropská rada pro inovace a Výkonná agentura pro malé a střední podniky), jehož cílem bylo přiblížit výzvy pro Regionální inovační údolí, které se otevřely 17. května. Výzvy se řadí pod Evropský inovační ekosystém (EIE) a Meziregionální nástroj pro investice Evropského fondu pro regionální rozvoj. Úvodní slovo webináře si vzala paní Anna Panagopoulou, ředitelka pro Evropský výzkumný prostor a inovace Evropské komise a hlavní slovo pak patřilo Christině Nanou, projektové poradkyni EISMEA.

 

 • 25. květen: EU DESIGN DAY

Ve čtvrtek 25. května proběhla v Bruselu již tradiční akce s názvem „EU Design Day“, která je pořádaná pracovní skupinou ERRIN pro design a kreativitu. EU Desing Day se stal pojmem a značkou uznávanou klíčovými aktéry v oblasti designu na evropské úrovni, včetně Evropské komise. Nabízí vynikající příležitost, jak svůj region prezentovat mezi nejúspěšnějšími evropskými regiony v oblasti designu. Letošní edice se soustředila na kreativní využití veřejných prostranství: nápady, projekty a spolupráce s cílem nově pojímat prostory našich komunit v rámci Nového evropského Bauhausu. I v letošním roce se aktivně zapojilo Zastoupení Jihomoravského kraje při EU, a to přizváním brněnského architektonického studia Chybík & Krištof.  Zástupci z tohoto studia byli součástí prvního panelu, který byl nazvaný „Společně/Together“ – Ondřej Švancara, vedoucí oddělení rozvoje obchodu a Jiří Richter, vedoucí oddělení designu architektonického ateliéru. Mimo jiné prezentovali svou práci na rekonstrukci brněnského Mendelova náměstí. V odpolední části proběhl interaktivní workshop, kde se společně s reprezentanty Jihomoravského kraje, zapojilo město Stuttgart a italské Lecce. Účastníci využili čas formou "brainstormingu", kdy navrhovali změny a vylepšení pro konkrétní místa.

 

 • 27. – 28. květen: KLEZMER ENSEMBLE V BRUSELU

 O víkendu 27. a 28. května se v bruselských ulicích představil Klezmer Ensemble, úspěšný brněnským soubor, který tvoří žáci Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové, pojmenované po významné skladatelce a brněnské rodačce. Klezmer Ensemble tvoří 2 klarinety, 2 housle, violoncello, 2 akordeony, klavír a perkuse. Na již 6. ročník bruselského jazzového víkendu „BruJazzWkn“ brněnský soubor pozvalo ve spolupráci s pořadateli a Českým centrem Brusel, Zastoupení Jihomoravského kraje při EU, které se mj. zaměřuje na propagaci jihomoravské kultury v Beneluxu. V ulicích belgického hlavního města předvedla kapela interpretaci Klezmeru, ale i tradiční židovské hudby. Krom této moravské kapely se tohoto úspěšného a inovativního festivalu účastnilo mnoho předních interpretů z Belgie a celé Evropy. Během tří dnů se na několika venkovních scénách v centru města představilo několik desítek kapel. Více informací je možné nalézt na webu festivalu zde. Zastoupení Jihomoravského kraje při EU zastřešilo také nedělní koncert Klezmer Ensemble v Bohemian Art Space poblíž Evropského parlamentu.

 

 • 30. květen: EVROPSKÁ SÍŤ INOVATIVNÍCH VYSOKOŠKOLSKÝCH INSTITUCÍ (ENIHEI) POMÁHÁ ROZVÍJET REGIONÁLNÍ INOVACE

Zastoupení se 30. května zúčastnilo eventu, který se soustředil na Evropskou síť inovativních vysokoškolských institucí (ENIHEI), sítě, která se soustředí na kolektivní inovativní myšlení o tom, jak může vysokoškolské vzdělávání podporovat inovace. V rámci eventu promluvil i zástupce sekretariátu ENIHEI a zástupce univerzity v Malmö a Caenské univerzity. Poslední část akce navštívil zástupce Evropské komise a přiblížil účastníkům jak bude oblast vysokoškolských institucí a evropská inovační agenda pokračovat po odchodu komisařky Mariyi Gabriely.

 

 • 30. květen: DOHODA O PŮDĚ PRO EVROPU I MIMO NI

Zastoupení se také 30. května v odpoledních hodinách zúčastnilo akce od TPorganics a Nadace Billa & Melindy Gatesových s tématem Dohody o půdě pro Evropu i mimo ni. Cílem konference bylo představení 100 tzv. živých laboratoří (living labs), kteří vedou EU směrem k tranzici na čistou a zdravou půdu. V prvním panelu se debatovalo o důležitosti půdy i v Africe, zatímco v druhém panelu se speakeři soustředili na praktickou část Mise půdy. Součástí druhé panelové debaty byla i Kerstin Rosenow, manažerka pro Misi půdu Evropské komise.

 

Celou zprávu si můžete poslechnout také jako podcast na Spotify.