< Back

ZPRÁVY Z ČINNOSTI ZASTOUPENÍ JMK PŘI EU: DUBEN 2023

3. 5. 2023

VYBR Z MONITORINGU eu 29

Zastoupení během dubna 2023 navštívilo a reportovalo celkem 8 tematických konferencí a akcí a do jedné z nich se zapojilo také jako spolupořadatel:

  • 17.dubna: EKOSYSTÉM POLOVODIČŮ CSCONNECTED: REGIONÁLNÍ KLASTR S GLOBÁLNÍM DOPADEM

Silicon Valley bylo hybnou silou a oblastí, která zahájila digitální věk, ale technologie příští generace vyžadují novou generaci polovodičů s pokročilými vlastnostmi, které dalece přesahují možnosti samotného křemíku. Tyto technologie nové generace umožňují atomárně upravené materiály známé jako složené polovodiče. Ve Walesu se nachází první světové seskupení organizací, které se specializují na výzkum, návrh, vývoj, prototypování a výrobu pokročilých polovodičových technologií. Zastoupení se v návaznosti zúčastnilo akce Ekosystému polovodičů CSConnected – zmíněného klastru z Walesu, kde se prezentovala úloha polovodičových sloučenin při podpoře evropských ambicí v oblasti špičkových technologií. Přednášející byl Chris Meadows, ředitel klastru CSConnected.

 

  • 18. dubna: SPUŠTĚNÍ MANIFESTU MISE EU PRO PŮDU

Zastoupení se v úterý 18. dubna zúčastnilo oficiálního zahájení a zveřejnění Manifestu mise pro půdu v prostorách sítě ERRIN. Cílem mise „Dohoda o půdě pro Evropu“ je vytvořit 100 živých laboratoří (living labs) a majáků (lighthouses), které povedou k přechodu na zdravou půdu do roku 2030. ERRIN prostřednictvím své pracovní skupiny pro bio-ekonomiku sleduje misi od roku 2021 a organizuje informační schůzky a dialogy se sekretariátem mise. V rámci spuštění byla spuštěna video zdravice Komisaře Wojciechowskiho, kterou následovaly prezentační bloky o samotném zveřejnění Manifestu a bližších informací k němu. V druhé části byly prezentovány regionální příklady iniciativ na uzdravení půdy.

 

  • 19. dubna: NEFORMÁLNÍ SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA ERRIN A SETKÁNÍ S ŘEDITELEM GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ PRO VĚDU A INOVACE

Ve středu 19. dubna proběhlo neformální setkání představenstva sítě ERRIN, kde zastupuje Jihomoravský kraj Vendula Nováčková. V rámci neformálního jednání jednotliví členové představenstva popisovali, jak fungují jejich regionální zastoupení, kolik mají členů, jaká je jejich činnost a témata zájmu. Proběhla tak vzájemná inspirace. Po společné schůzce proběhlo setkání s generálním ředitelem GŘ pro vědu a inovace (DG RTD) Evropské komise, Marcem Lemaitrem. Během setkání Lemaitre zmínil: „Pokud uvažujete o inovacích v Evropě, musíte myslet regionálně“, tím navázal také na téma Regionálních inovačních údolí (Regional Innovation Valleys) a nedávno vypsané výzvy, nebo téma wideningu. Důležitým a poměrně očekávaným aspektem práce nového ředitele GŘ pro vědu a výzkum je propojení kohezní politiky s vědou a výzkumem.

 

  • 20.dubna: SCHŮZE PRACOVNÍ SKUPINY ERRIN: VĚDA A VZDĚLÁNÍ PRO SPOLEČNOST - JAK PŘEKONAT PROPAST MEZI VĚDCI A TVŮRCI POLITIK

Ve čtvrtek 20. dubna se Zastoupení zúčastnilo webináře pořádaného pracovní skupinou Věda a vzdělání pro společnost (Science and Education for Society) sítě ERRIN. Na webináři byl představen dokument vydaný Evropskou komisí „Podpora a propojování vytváření politik s vědeckým výzkumem v členských zemích“ (Supporting and connecting policymaking in the Member States with scientific research). Během webináře byly též prezentovány dobré příklady propojování vědeckého výzkumu a vytváření politik z Finska, Švédska, Německa a ostrova Reunion.

 

  • 20. dubna: BUDOUCNOST REGIONÁLNÍ POLITIKY

Ve čtvrtek 20. dubna se Zastoupení také účastnilo konference na téma Budoucnost regionální politiky. Konference byla pořádána čtyřmi regiony, a to Wielkopolska, Emilia Romagna, Hessensko a regionem Nouvelle-Aquitaine. O úvodní slovo se postarala eurokomisařka pro kohezní politiku, Elisa Ferreira, která následně debatovala na hlavní téma společně s vysokými představiteli všech uvedených regionů.

 

  • 20. dubna: SETKÁNÍ PANA PREZIDENTA PETRA PAVLA S ČECHY PŮSOBÍCÍMI V BRUSELU

Ve čtvrtek 20. dubna se Zastoupení dále zúčastnilo setkání pana prezidenta Petra Pavla s Čechy působícími v Bruselu a celém Beneluxu. Setkání proběhlo v prostorách Pražského domu. Pan prezident otevřel večer svým krátkým proslovem o svém působení v Bruselu a o nutnosti nezapomínat na zastoupení Čechů ve strukturách (nejen) EU a NATO. Během společného rozhovoru s našim Zastoupením ocenil naši práci a skvělou reputaci Jihomoravského kraje v bruselských strukturách.

 

  • 20. – 27. dubna: FESTIVAL JEDEN SVĚT V BRUSELU

Ve čtvrtek 20. dubna se v prostorách BOZAR uskutečnilo slavnostní zahájení Festivalu Jeden svět v Bruselu, který každoročně oceňuje nejlepší dokumentární filmy z celého světa. Jako zahajovací film byl vybrán ukrajinský Overcoming the Darkness, jež představuje letošní zaměření na probíhající válku na Ukrajině. Jeden svět v Bruselu probíhal v tomto roce od 20. do 27. dubna a Jihomoravský kraj byl jeho partnerem. Proto Zastoupení spoluorganizovalo 3 filmové večery, konkrétně se jednalo o projekci filmu Ženy za volantem, která se konala na Stálém zastoupení ČR při EU v úterý 25. dubna, projekci filmu Kuciak: Vražda novináře, která se konala ve středu 26. dubna v Pražském domě a organizací závěrečného večeru filmového festivalu, který se konal ve čtvrtek 27. dubna v Pražském domě a během kterého byl promítán vítězný film oceněný porotou. Během filmových večerů měli návštěvníci možnost ochutnat vybraná jihomoravská vína.

 

  • 25. dubna: SETKÁNÍ POLITICKÉ PRACOVNÍ SKUPINY: VÝZVA REGIONÁLNÍCH INOVAČNÍCH ÚDOLÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ V RÁMCI PROGRAMU HORIZONT EVROPA 

Na konci března došlo k důležitému spuštění Regionálních inovačních údolí (RIV/EIV), jedné z klíčových iniciativ v rámci vlajkové lodi 3 Nové evropské inovační agendy. Evropská komise vyhlásila výzvu k vyjádření zájmu pro regiony, které se chtějí stát RIV, a potvrdila, že velmi očekávaná výzva k předkládání návrhů "Implementace spolufinancovaných akčních plánů pro propojená regionální inovační údolí" HORIZON-EIE-2023-CONNECT-03-01 (výzva EIE RIV) bude otevřena již 17. května 2023 (namísto ledna 2024), současně s druhou výzvou k předkládání návrhů RIV v rámci nástroje meziregionálních investic do inovací (I3) EFRR. Síť ERRIN proto uspořádala interní meeting, který se soustředil speciálně na toto téma. Zastoupení tak mohlo zmapovat zájem ostatních regionů a zjistit další informace, které nebyly jasné ze zveřejněné výzvy.

 

Celou zprávu si můžete poslechnout také jako podcast na Spotify.