< Back

Vědecká diplomacie: Propojení vědy a politiky

16. 10. 2019

1500x500

V úterý 15. října 2019 se v prostorách Pražského domu konala debata na téma Vědecká diplomacie: Propojení vědy a politiky (Science Diplomacy: Connecting Science and Policy). Akci pořádala Česká styčná kancelář pro vědu, výzkum a inovace (CZELO) spolu s Českým centrem v Bruselu. Na akci se organizačně podílelo také Zastoupení Jihomoravského kraje při EU. 

Věda jakožto nástroj diplomacie má dlouhou tradici a v současné době nabývá na popularitě nejen v EU, ale také v jednotlivých členských státech. Evropská společnost čelí stále naléhavějším a komplexnějším výzvám, které mají často globální povahu a jejichž řešení vyžaduje koordinované mezinárodní úsilí. Silná spolupráce v oblasti vědy poskytuje příležitost navazovat nové vztahy, kde jsou kromě diplomatických dovedností zapotřebí také odborné znalosti.  

V rámci panelové diskuze vystoupili Tamara Katuščák (Velvyslanectví České republiky v Bruselu), Eliška Tomalová (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy), Suvi Seppalainen (Evropská služba pro vnější činnost) a Maël Le Bail (Velvyslanectví Francie v Bruselu). Role moderátora se ujal Mitchell Young (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy).  

Během diskuze byl představen také projekt S4D4C programu Horizont 2020, jehož cílem je podpora současné a budoucí evropské vědecké diplomacie ve prospěch evropských kapacit, cílů zahraniční politiky EU a zejména vývoje řešení globálních výzev. 

Na fotografie se můžete podívat v naší bruselské fotogalerii.