< Back

Srbští kurzisté navštívili českou menšinu v Bele Crkvě

22. 10. 2019

Bela Crkva 1

Dne 18. října 2019 zorganizovalo sdružení Češi Šumadije výlet za českou menšinou v okrese Bela Crkva ve Vojvodině, kterého se zúčastnili i naši kurzisté z Kragujevace za doprovodu svého lektora. Nejprve navštívili sídlo České národní rady, kde byli přijati jejími předními představiteli. Poté následovala prohlídka města s průvodcem. V rámci ní navštívili tamní katolický kostel, který slouží mimo jiné místní české menšině. Průvodce je seznámil s velmi zajímavými dějinami Bele Crkve s akcentem na historii české menšiny. Vyvrcholením večera pak byl koncert české klasické hudby, na němž vystoupili hudebníci z Kragujevce a jenž organizovalo sdružení Češi Šumadije. Díky koncertu kurzisté poznali ukázky z děl Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. Následovalo přátelské posezení a večeře s tamními Čechy a poté návrat do Kragujevace. Díky tomuto velmi zajímavému výletu se naši kurzisté mohli blíže seznámit s českou menšinou žijící v Srbsku, s její minulostí a také s českou kulturou.