< Back

Slavnostní otevření Českého domu v Bělehradě

3. 2. 2023

foto Cesky dum 1

V pondělí 30. ledna 2023 proběhlo slavnostní otevření Českého domu v Bělehradě. Jedná se o velkou budovu v centru města, jejíž rozsáhlou rekonstrukci financovala Srbská republika.

Slavnostního otevření se zúčastnili prezidenti obou zemí, Miloš Zeman a Aleksandar Vučić. Na základě jimi podepsaného memoranda se Srbská republika zavázala budovu České republice věnovat. Ta bude sloužit jako sídlo Českého centra v Bělehradě, tak i českých institucí a firem působících v Srbsku. V neposlední řadě bude rovněž sídlem krajanského sdružení Česká beseda.

Pro náš kurz má tato budova mimořádný význam, neboť se právě zde pořádají námi organizované hodiny češtiny. Po rekonstrukci tak budou zajištěny lepší podmínky pro fungování lektorátu. Navíc zde vznikne možnost pořádat kulturní akce, abychom vedle výuky jazyka seznámili naše kurzisty s českou kulturu.

Slavnostního otevření Českého domu se zúčastnil rovněž lektor našich kurzů češtiny v Bělehradě a Kragujevaci Jan Zorbić, pro něhož se jednalo již o druhé setkání s prezidentem České republiky v Srbsku. Během předchozí návštěvy Miloše Zemana v Bělehradě v roce 2019 bylo pořádáno setkání Čechů žijících v Srbsku s prezidentem, kde se Jan Zorbić oficiálně obrátil na prezidenta České republiky s krátkým proslovem. Při této příležitosti informoval náš lektor prezidenta o kurzech češtiny, které KJMK v Srbsku organizuje i o našich dalších aktivitách, které v souvislosti s kurzem vyvíjíme.

Více fotografií naleznete v galerii.