< Back

Science Café: Pozorování Země: možnosti a výzvy

13. 2. 2024

427964982 886294696833178 805793288359240261 n

Srdečně Vás zveme na první letošní Science Café, které se uskuteční ve čtvrtek 29. února. Zabývat se nebude ničím menším než modrou planetou. Téma Pozorování Země: možnosti a výzvy přiblíží způsoby, jakými satelity, letadla či drony mohou přispět v péči o naše životní prostředí. Naši hosté Lucie Kupková, vedoucí katedry aplikované geoinformatiky a kartografie UK a Petr Boháček, strategický manažer TRL Space Systems, vás provedou problematikou užití sebraných dat, důležitých například v řešení klimatických ale i dalších geopolitických otázek.

Skrze techniku pozorování Země nám satelity, letadla a drony pomáhají v péči o naši planetu tak, že shromažďují důležitá data. Představte si takové hi-tech detektivy, kteří neúnavně dohlížejí na změny v půdním pokryvu, na biodiverzitu, na klimatické změny, na deforestaci, přírodní katastrofy či na bezpečnost hranic. Zkrátka nás informují o všem, co se na Zemi děje. Sesbíraná data ovšem nejsou jen tak na parádu; tvoří nedílnou součást projektů vedených našimi dvěma řečníky. Hrají důležitou roli ku příkladu v rozvojových zemích nebo při měření uhlíkové stopy, v ochraně přírody anebo v zemědělství.

Kdo jsou naši hosté?

Lucie Kupková je vedoucí katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Karlovy Univerzity v Praze. Od roku 2001 se zabývá geografickými informačními systémy a dálkovým průzkumem Země. Specializuje se na sledování dynamiky a zdravotního stavu vegetace prostřednictvím multispektrálních a hyperspektrálních dat z bezpilotních letounů a družic. Vede výzkumné projekty v různých oblastech, včetně monitoringu zdravotního stavu lesů, vegetace evropské reliktní arkto-alpínské tundry, dlouhodobých změn půdního pokryvu v Česku a mnoha dalších. Je vedoucí výzkumného týmu Obrazové a laboratorní spektroskopie na Přírodovědecké fakultě UK. Působí jako regionální koordinátorka Regionální informační sítě pro jižní, střední a východní Evropu GOFD-GOLD. Je členkou Řídicího výboru Komise pro změny ve využití půdy a krajinném pokryvu Mezinárodní geografické unie a členkou podpůrné skupiny Eurosite Remote Sensing pro pracovníky ochrany přírody. Svůj volný čas věnuje rodině, cestování a dávné historii.

Petr Boháček je spolumajitelem a strategickým manažerem ve společnosti TRL Space Systems, kde vede vesmírnou strategii a navrhuje využití vesmírných technologií pro řešení globálních výzev. Petr pracoval na vývoji kosmických aplikací pro vesmír ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR a jako výzkumný pracovník v oblasti kosmických technologií a politiky na Evropském univerzitním institutu a na Karlově univerzitě. Má zkušenosti z think tanků i soukromých zpravodajských služeb jako zahraničněpolitický analytik.

Večer moderuje Vera Pinto Gomes. Vera působí v Evropské komisi na pozici policy and equality coordinator na Generálním ředitelství pro obranný průmysl a vesmír (DG DEFIS), kde řídí rozvoj evropských vesmírných politik v souladu s dalšími cíli EU. Čerpá z vlastní expertízy v oblasti politologie, financí a bezpečnostních studií. Mimo jiné prosazuje ve vesmírných programech důraz na udržitelnost a ochranu životního prostředí.

 

VYBR Z MONITORINGU eu 36

 

Debata proběhne v ANGLIČTINE a vstup je ZDARMA. Prosíme zájemce o REGISTRACI přes tento odkaz.

Těšíme se na vás společně s kolegy z Českého centra Brusel, České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum a Pražského domu v Bruselu.

Bližší informace najdete také ve facebookové události ZDE.