< Back

PRŮBĚH VÝUKY NA LEKTORÁTU ČESKÉHO JAZYKA V ZADARU

30. 11. 2022

fotka UNIZD

Výuka českého jazyka na Univerzitě v Zadaru v zimním semestru akademického roku 2022/2023 je v
plném proudu. Byla zahájena dne 4. října 2022 a probíhá prezenčně. Studenti se tak seznamují nejen s českým
jazykem, ale i s českou kulturou a reáliemi interaktivním způsobem.

I v tomto akademickém roce je o předměty českého jazyka velký zájem. V zimním semestru jsou vyučovány předměty Český jazyk A1.1, který si zapsalo 28 studentů, Český jazyk v turistickém ruchu 1 si zapsalo 18 studentů a předmět pro pokročilé studenty Český jazyk v turistickém ruchu 3 si zapsalo 10 studentů.

Velmi úspěšný je Kurz českého jazyka pro veřejnost – začátečníky, do kterého dochází 28 kurzistů a v
Kurzu českého jazyka pro pokročilé pokračuje 7 kurzistů. Někteří z nich už navštívili Jihomoravský kraj a
své znalosti si ověřili v praxi.