< Back

Poznávací pobyt chorvatských studentek v JMK

12. 10. 2019

fotka Zadar5

Ve dnech od 6. do 11. října 2019 zorganizovala KJKM, p. o. poznávací pobyt do Jihomoravského kraje pro zadarské studenty, kteří studovali nebo studují jeden z volitelných předmětů výuky českého jazyka, jež nabízí náš lektorát na Univerzitě v Zadaru. Exkurze se zúčastnilo osm nejlepších studentek, pro které byl poznávací pobyt odměnou za jejich studijní výsledky a příležitostí, aby se blíže seznámily s krásami Jihomoravského kraje a zdokonalily se v českém jazyce. Tři dny exkurze byly věnovány Brnu a jeho pamětihodnostem. Dále pak studentky navštívily město Znojmo, Moravský kras a zámek Lednice. Velký dojem v nich také zanechala návštěva budovy krajského úřadu JMK. 

Více fotografií z poznávacího pobytu naleznete v zadarské fotogalerii