< Back

Podpora lektorátů českého jazyka v Srbsku

19. 10. 2019

P1090098

V říjnu 2019 se konalo jednání lektora českého jazyka Jana Zorbiće s poslancem srbského parlamentu o podpoře propagace kurzu češtiny v Srbsku. Schůzka s poslancem a zástupcem předsedy výboru srbského parlamentu pro vzdělávání, vědu, technologický rozvoj a informatiku prof. Ljubišou Stojmirovićem, jenž je rovněž členem předsednictva vládnoucí strany, se konala v budově srbského národního shromáždění. Ten přislíbil pomoc s propagací kurzu češtiny, která má velký význam pro další rozvoj lektorátu zejména v Bělehradě, kde aktivity KJMK, p. o. prozatím nemají, na rozdíl od Šumadije, tak dlouhou tradici.

V relativně krátké době se jednalo o druhou významnou schůzku lektora Jana Zorbiće vedoucí k propagaci aktivit naší příspěvkové organizace v Srbsku. První z nich byla při příležitosti návštěvy Srbska prezidentem ČR Milošem Zemanem, kdy měl lektor možnost promluvit k panu prezidentovi na oficiálním setkání s Čechy žijícími v Srbsku, o níž jsme Vás již dříve informovali na našich stránkách.