< Back

Návštěva náměstka hejtmana, Ing. Jana Zámečníka, v Bruselu

18. 5. 2023

Obrazek WhatsApp 2023 05 15 v 16.56.30

V pondělí 15. května 2023 do Bruselu zavítal náměstek hejtmana, Ing. Jan Zámečník, který je pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti regionální rozvoje.

K pracovní návštěvě Bruselu se připojila i paní Petra Balga, zástupce ředitele JINAG, a pan Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje. Tématem návštěvy byla regionální politika a především efektivní čerpání fondů EU.

Zastoupení Jihomoravského kraje při EU se postaralo o jejich nabitý program. Hned v odpoledních pondělních hodinách proběhla schůzka v prostorách CZELO (Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum), kde se probíralo nejen představení kanceláře, ale také možnosti efektivního využívání evropských fondů a spolupráce Zastoupení s CZELO.

Dále se delegace přesunula do prostor Zastoupení, kde se k setkání připojila zástupkyně z Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise. Hlavním tématem debaty bylo regionální prostředí, jako je například diskuze ohledně kanálu Dunaj-Dyje a další možné iniciativy v boji proti klimatické změně.


V úterý dopoledne proběhla schůzka s CINEA (Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí), jež má na starosti efektivní podporu stakeholderů při naplňování Zelené dohody pro Evropu. Vzhledem k důležitosti pro Jihomoravský kraj byl program LIFE prioritním tématem, zástupci agentury nám dali užitečné rady a informace, jak se do programu LIFE zapojit. Na tuto schůzku plynule navázala schůzka se zástupcem Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise, kde delegáti mohli dále debatovat téma fondů pro Českou republiku, a jejich další využití konkrétně pro kraj.


Na závěr proběhla schůzka na Stálém zastoupení ČR při EU s panem Stanislavem Němcem a paní Evou Srnovou, která zakončila dvoudenní pracovní návštěvu komplexním shrnutím informací ohledně fondů EU, regionální politiky a lepšího zapojení kraje v těchto oblastech.