< Back

VÝBĚR Z MONITORINGU EU: ČERVEN 2021

1. 7. 2021

VYBR Z MONITORINGU eu 7

 

 • Ve čtvrtek 3. června byla slavnostně zahájena Konference o budoucnosti Evropy v České republice. Zahájení se uskutečnilo formou moderované diskuse významných osobností a zástupců občanské společnosti, kteří odpovídali na 10 otázek o budoucnosti Evropy a roli České republiky v Evropské unii. Záznam diskuze najdete ZDE.
 • Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a Bill Gates oznámili průkopnické partnerství mezi Evropskou komisí a programem Breakthrough Energy Catalyst. Jeho účelem je podpořit investice do klíčových klimatických technologií, které jsou nezbytné pro ekonomiku s čistou nulovou bilancí emisí.
 • Evropská komise od Česka obdržela oficiální Národní plán obnovy. Plán stanoví reformy a veřejné investiční projekty, které Česko hodlá realizovat za podpory Nástroje pro oživení a odolnost. Ten představuje klíčový a ústřední prvek NextGenerationEU: plánu EU, jak vyjít ze současné pandemie COVID-19 silnější. Celkově je v českém plánu 200 miliard korun, které chce Česko investovat. Bližší informace ZDE.
 • Evropská komise schválila nasazení vakcíny od firem Pfizer/BioNTech u dětí ve věku 12 až 15 let. Jedná se o první preparát v EU, který dostal souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) s nasazením u dětí.
 • EU má nově společný nástroj pro boj s podvody či zneužíváním společných fondů. Po mnoha letech diskusí a příprav zahájil činnost Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Působit v něm budou zástupci všech zemí EU vyjma Polska, Maďarska, Irska, Švédska a Dánska. Tyto země se na práci EPPO podílet nebudou.
 • Evropská komise představila jarní balíček Evropského semestru, který se zaměřuje na poskytování fiskálních pokynů členským státům, které pokračují v procesu postupného znovuotevření svých ekonomik. Cílem těchto pokynů je pomoci členským státům posílit jejich hospodářské oživení a zároveň co nejlépe využít Nástroje pro oživení a odolnost (RRF), což je klíčový a ústřední nástroj iniciativy NextGenerationEU
 • Státy EU chtějí vzájemně propojit své soudy prostřednictvím digitálního systému. Ministři spravedlnosti členských zemí se shodli na společné pozici k návrhu pravidel, jež mohou zajistit efektivní výměnu informací mezi justičními orgány všech 27 států. Systém zvaný e-CODEX již funguje v některých oblastech spolupráce bezpečnostních a justičních orgánů, nyní se má působnost systému dále rozšířit.
 • Česko a Polsko čelí žalobě u Soudního dvora EU. Evropská komise zažalovala obě země kvůli tomu, že nedovolují cizincům z Unie vstupovat do politických stran. Dle unijní exekutivy tím omezují jejich právo kandidovat v místních a evropských volbách za stejných podmínek, jaké mají čeští a polští občané. Podle Bruselu se jedná o jediné dvě země z celé sedmadvacítky, jejichž právní předpisy členství v politických stranách občanům jiných států EU zakazují.
 • Evropská komise navrhla roční rozpočet EU na rok 2022 ve výši 167,8 miliardy EUR, který bude doplněn o přibližně 143,5 miliardy EUR ve formě grantů v rámci nástroje NextGenerationEU. Jejich kombinovaná kapacita umožní mobilizovat značné investice na podporu hospodářského oživení, zabezpečení udržitelnosti a vytváření pracovních míst. Prioritou tohoto rozpočtu budou ekologické a digitální výdaje.
 • Evropský parlament definitivně schválil zavedení COVID certifikátů. Nová pravidla obyvatelům EU zaručí, že jejich země jim na požádání bezplatně vydá osvědčení, díky němuž budou moci až na výjimky bez dalších podmínek cestovat do jiných unijních států. Certifikáty budou k dispozici plně očkovaným lidem, majitelům PCR či antigenních testů s negativním výsledkem či lidem, co v posledním půlroce nemoc prodělali.
 • Maďarští poslanci schválili poměrem 157 ku jednomu návrh zákona, který zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let jakékoli materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví. Norma znemožňuje mimo jiné osvětu ve školách týkající se sexuálních menšin a aktivisté a lidskoprávní skupiny ji vnímají jako diskriminační vůči komunitě LGBT. Zákon ostře kritizují nejen aktivisté a organizace v Maďarsku i v zahraničí, ale také zástupci EU.
 • EU a USA se dohodly na ukončení vleklého sporu kolem subvencování výroby letadel Airbus a Boeing. Ve sporu, který se táhne už od roku 2004 by tak mohlo svítat na lepší časy. Obě strany se dohodly, že původně uvalená cla nebudou vybírat pět let. Dohoda však ponechává prostor pro jejich opětovné zavedení.
 • Evropská komise při první transakci v rámci programu NextGenerationEU získala prostřednictvím desetiletého dluhopisu splatného 4. července 2031 částku 20 miliard EUR k financování evropského oživení po koronavirové krizi a zotavení z jejích následků. Jedná se o historicky největší emisi institucionálních dluhopisů v Evropě, vůbec největší institucionální transakci s jednou tranší a nejvyšší částku, jakou kdy EU získala v rámci jediné transakce.
 • Ministři zahraničí zemí EU dosáhli politické shody na hospodářských sankcích proti běloruskému režimu. Jedná se o dosud nejcitelnější postihy vůči Bělorusku v reakci na květnové vynucené přistání zahraničního civilního letu na minském letišti, po němž běloruské úřady uvěznily opozičního novináře Ramana Prataseviče. Sankce se mají dotknout bankovnictví, produkce ropy a plynu či zbrojního průmyslu. Ministři také schválili zákaz vstupu do EU a zmrazení majetku na jejím území pro 78 činitelů.
 • Evropská komise vyhlásila nové výzvy na podporu odborné přípravy, dovedností a profesního rozvoje výzkumných pracovníků v rámci akcí „Marie Curie-Skłodowska“, stěžejního programu EU pro financování doktorandského vzdělávání a postdoktorandské odborné přípravy v rámci programu Horizont EvropaVýzvy následují po přijetí pracovního programu Horizont Evropa 2021–2022.
 • Evropská komise přijala Hlavní pracovní program Horizont Evropa na období 2021 - 2022. Schválený pracovní program popisuje hlavní cíle a oblasti, které obdrží financování ve výši 14,7 miliard EUR. Investice mají zrychlit zelený a digitální přechod, ale také přispět k udržitelnému zotavení z pandemie. První výzvy pro podávání žádostí v rámci programu byly otevřeny v úterý 22. června a lze je vyhledávat přes webový portál ZDE.
 • Přihlašování do prvního ročníku soutěže o novinářskou cenu Evropského parlamentu bylo spuštěno. Cena nese jméno zavražděné maltské investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiziové. Jejím cílem je odměnit vynikající novináře, kteří ve svých textech odráží hodnoty EU. Přihlášku do soutěže je možné podávat až do 31. srpna.
 • Evropská komise předložila plán na vytvoření nové Společné kybernetické jednotky, která má pomoci řešit stoupající počet závažných kybernetických incidentů, jež mají negativní dopad na veřejné služby, životy občanů i chod podniků v celé EU. Jednotka bude mít za cíl využívat společně zdroje i odborné poznatky, které mají k dispozici jednotlivé členské státy i EU, a efektivně tak předcházet případným rozsáhlým kybernetickým incidentům a krizím, bojovat proti nim a náležitě na ně reagovat.
 • Členské země EU formálně schválily tzv. klimatický zákon, který stanovuje závazná pravidla pro dosažení společných emisních cílů EU. Klíčová norma ekologické strategie EU určuje postup, jakým by měla Unie do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. 

 

KOMPLETNÍ INFORMACE A ZPRÁVY NAJDETE VŽDY V PŘÍSLUŠNÉM MONITORINGU EU (VIZ AKTUALITY NÍŽE)

MONITORING SI NOVĚ MŮŽETE POSLECHNOUT TAKÉ JAKO PODCAST NA SPOTIFY ZDE.