< Back

SCIENCE CAFÉ s Miroslavem Trnkou

11. 6. 2021

ScienceCafe ctverec Miroslav Trnka

Další Science café je tady! Tentokrát online s panem Miroslavem Trnkou na téma „Extrémní suchu a jeho dopady".

Host diskuze Miroslav Trnka zasvětil svou vědeckou kariéru zkoumání dopadů změny klimatu. Jeho výzkum se částečně zaměřil na klimatologii sucha a metody hodnocení a monitorování sucha.

Profesor Trnka je zakládajícím členem týmu INTERSUCHO, jedinečného online nástroje pro zobrazování intenzity sucha ve střední Evropě. Miroslav Trnka zastává vedoucí výzkumnou pozici v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a pozici na Mendelově univerzitě v Brně.

Večer se bude věnovat hydrologickému cyklu, jež je spojen s klimatickými změnami způsobenými člověkem. Tyto antropogenní fluktuace představují bezprostřední hrozbu pro přírodní ekosystémy a lidské civilizace. Jako příklad lze uvést, že řada letních období sucha od roku 2015 v Evropě nemá za posledních 2110 let obdoby a je spojena se změnami tryskového proudění. Dalším hlavním problémem je rozšiřování oblastí s častým výskytem extrémního tepla a sucha: do roku 2050 budou pravděpodobně jižní a západoevropské travní porosty vystaveny až dvojnásobnému rostoucímu teplu a suchu.  

Online stream v anglickém jazyce můžete sledovat živě na facebookovém profilu Zastoupení JMK nebo na youtube kanálu Českého centra v Bruselu. Připojte se bez předchozí registrace 22. června 2021 od 17:30 hodin.

Akce se koná ve spolupráci s Českým centrem v Bruselu a Velvyslanectvím ČR v Bruselu.

Bližší informace o akci najdete také ve facebookové události ZDE.