< Back

Hlavní pracovní program Horizont Evropa na období 2021 - 2022 přijat Evropskou Komisí !

24. 6. 2021

HE EU banner 16X9 BIG 01 1024x576

Hlavní pracovní program Horizont Evropa na období 2021 - 2022 přijat Evropskou Komisí !

"Díky 40% svého rozpočtu určeného na udržitelnější Evropu bude tento pracovní program Horizont Evropa zelenější a připravenější pro digitální transformaci. Program Horizont Evropa je nyní plně otevřen pro podnikání. Tímto bych chtěla povzbudit výzkumníky a inovátory z celé EU, aby se přihlásili a našli řešení ke zlepšení našeho každodenního života. “

Mariya Gabriel, Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu vzdělávání a mládež

 

Ve středu 16. června 2021 byl přijat Evropskou komisí Hlavní pracovní program Horizontu Evropa na období 2021-2022

Schválený pracovní program popisuje hlavní cíle a oblasti, které obdrží financování ve výši 14,7 miliard EUR. Investice mají zrychlit zelený a digitální přechod, ale také rovněž přispět k udržitelnému zotavení z pandemie. Tento program má také za cíl podpořit partnerství mezi různými organizacemi napříč Evropou a posílit jejich zapojení do různých akcí.

První výzvy programu Horizont Evropa podpoří a doplní iniciativy a programy včetně Zelené dohody pro Evropu, Evropského výzkumného prostoru, Evropské digitální dekády a NextGenerationEU. Celkem 5,8 miliard EUR bude investováno do výzkumu a inovací s cílem podpořit Zelenou dohodu pro Evropu a dosažení cíle učinit EU první klimaticky neutrální kontinent do roku 2050. Fondy budou podporovat projekty, které rozvíjejí vědu o změně klimatu a vyvíjejí řešení ke snížení emisí skleníkových plynů.

Do vývoje klíčových digitálních technologií bude investováno přibližně kolem 4 miliard EUR. Dalšími cíli programu, které zajistí podstatné zvýšení investic v této oblasti, je učinit tuto dekádu evropským digitálním desetiletím, a tím tak položit základy pro nové digitální podniky. Pomůže například maximalizovat plný potenciál digitálních nástrojů a výzkumu a inovací založených na datech ve zdravotnictví, médiích, kulturním dědictví a kreativní ekonomice, či energetice.

Horizont Evropa také nasměruje investice na pomoc při nápravě okamžitých hospodářských a sociálních škod způsobených pandemií viru Covid-19 ve výši 1.9 miliard EUR. V souladu s NextGenerationEU financování přispěje k vybudování postkoronavirové Evropy, která bude nejen zelenější a digitálnější, ale také odolnější vůči současným a nadcházejícím výzvám.

 

Více informací ohledně přijetí hlavního pracovního programu naleznete zde

V období od 28. června do 9. července 2021 proběhnou informační dny ohledně hlavních nástrojů financování a procesů programu. Registrace není nutná. Více informací naleznete zde