< Zpět

Živan Gojković

3. 4. 2017

fotka Zivan medailonek

"V letech 1997–2004 jsem studoval na Technologicko-metalurgické fakultě v Bělehradu obor Biotechnologie a bioinženýrství. Po úspěšném dokončení vysokoškolského studia jsem začal učit na První technické škole v Kragujevci. Od roku 2006 jsem navštěvoval kurz českého jazyka organizovaný Kanceláří Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci. Ve stejném roce jsem si za pomocí Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu podal přihlášku k magisterskému studiu v Brně. Od září 2007 jsem nastoupil ke studiu na VUT v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie potravin a biotechnologie. Po složení závěrečných magisterských zkoušek v roce 2009 jsem pokračoval ve studiu stejného oboru v rámci doktorandského studia pod vedením prof. Ivany Márové. Počátkem roku 2011 jsem odjel na šestiměsíční studijní pobyt na Univerzitu v Huelvě ve Španělsku, kde jsem se seznámil s fyziologií zelených mikrořas (Chlorophyta) a možnostmi jejich pěstování a aplikace. O rok později jsem pokračoval ve výzkumu v Huelvě se souhlasem prof. Márové, aby byla má doktorská práce výsledkem mezinárodní spolupráce VUT v Brně a španělské univerzity. V roce 2014 jsem obhájil doktorskou práci s názvem „Produkce, charakterizace a využití biomasy různého původu”, která byla výsledkem kooperace obou univerzit, jež byla před samotnou obhajobou potvrzena podpisem smlouvy o spolupráci. V roce 2015 jsem odešel do Holandska na krátké post-doktorandské studium, kdy jsem strávil osm měsíců ve Wageningenu v univerzitním zařízení pro pěstování řas AlgaePARC. Má další cesta vedla na Umeå univerzitu ve Švédsku, kde se v rámci dvouletého post-doktorandského studia věnuji pěstování severních zelených mikrořas."