< Zpět

Stefan Rakonjac

27. 2. 2017

Stefan Rakonjac

„V době středoškolského studia na První technické škole v Kragujevci, obor Elektrotechnik počítačů, jsem po dobu jednoho roku navštěvoval lektorát češtiny pořádaný Kanceláří JMK a poté byl vybrán k účasti na dvousemestrálním kurzu češtiny na Filozofické fakultě MU. Cílem obou kurzů bylo překonat jazykovou bariéru natolik, abych úspěšně složil přijímací zkoušky a mohl nastoupit na denní vysokoškolské studium v České republice.

Obojí se mi podařilo a úspěšně jsem dokončil bakalářské i magisterské studium oboru Aplikovaná informatika na Fakultě informatiky MU. Toto studium pro mě představovalo přirozený postup v dalším rozvoji mých znalostí oboru, kterému jsem se věnoval již v Srbsku a výběr Masarykovy univerzity jako vzdělávací instituce byl založen na osobním přesvědčení, že se jedná o nejkvalitnější vysokou školu v Brně a Jihomoravském kraji.

Za svůj největší studijní úspěch považuji, že jsem se již po prvním roce magisterského studia dokázal uplatnit v oboru v jedné z nejperspektivnějších mezinárodních IT firem v Brně, v SolarWinds Czech a zároveň dokončit denní studium.  V současné době pracuji již čtvrtým rokem na pozici software devoloper na řadě zajímavých projektů ve velkých mezinárodních společnostech."