< Zpět

Marko Živanović

27. 2. 2017

Marko Zivanovic

„Jsem studentem první srbské generace, která absolvovala díky aktivitám Kanceláře JMK studium českého jazyka pro cizince na Filozofické fakultě MU. Ke studiu mě motivovala příležitost poznat jinou kulturu. Jako stipendista vlády České republiky jsem se věnoval bakalářskému studiu biochemie na Přírodovědecké fakultě MU. V magisterském studiu chemie jsem pokračoval na Univerzitě v Kragujevci, abych se následně vrátil do České republiky, kde jsem se věnoval doktorandskému studiu v oboru Buněčná a molekulární biologie na Biofyzikálním ústavu AV ČR u známého vědce Prof. RNDr. Emila Palečeka, DrSc. 

Díky podpoře Kanceláře JMK, JMK a vlády ČR jsem dostal příležitost studovat na Masarykově univerzitě, což mě bohatilo v mnoha ohledech. Získal jsem kvalitní vzdělání, které mi nyní velmi pomáhá při profesionální práci, poznal jsem mimořádnou českou kulturu a vědu, získal spoustu přátel z České republiky, Srbska a jiných států.  V roce 2010 jsem se vrátil domů do Kragujevce, zaměstnal se na Přírodovědecké fakultě, kde dodnes pracuji. Doktorský titul, který jsem získal na MU, je v Srbsku velmi dobře ceněn. Obzvlášť dobré komentáře jsem obdržel během nostrifikace diplomu na Univerzitě v Bělehradě. Svoje znalosti, které jsem získal u pana profesora Palečka, využívám v rozvoji biosenzorů v oblasti biomedicíny.“