< Zpět

Ivan Nikolić

27. 2. 2017

Ivan Nikolic

"Po ukončení studia na Druhém kragujevackém gymnáziu v Srbsku jsem se rozhodl využít možnosti a studovat v České republice. Během dvousemestrálního kurzu českého jazyka pro cizince na Filozofické fakultě MU jsem zdokonalil své znalosti češtiny na takové úrovni, abych mohl začít studovat na české vysoké škole. Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem se věnoval studiu všeobecného lékařství a v současné době pracuji jako lékař v nemocnici ve Znojmě."