< Zpět

Branka Petković

27. 2. 2017

Branka Petkovic

„Mým oblíbeným předmětem na základní a střední škole byl vždy jazyk. Mé první kontakty s Čechy v Kragujevci v rámci lektorátu českého jazyka byly velmi pozitivní a přátelství Čechů k srbskému národu, které jsem cítila, mě ještě víc přesvědčily, že mám v učení českého jazyka pokračovat. Po absolvování dvouletého kurzu češtiny jsem byla přijata ke studiu na Univerzitě obrany v Brně.

V současnosti jsem studentkou 1. ročníku navazujícího magisterského studia na Fakultě vojenského leadershipu, obor Ekonomika a management, modul řízení lidských zdrojů. Důvodů mého rozhodnutí studovat tento obor a univerzitu bylo více. Mezi nimi ochota a významná morální podpora lidi z prostředí fakulty, zajímavá nabídka předmětů, které lze studovat, možnost vyjet na výměnný pobyt do zahraničí a navíc i to, že jsem byla první studentkou ze Srbska studující na UO.

Mezi mé největší studijní úspěchy patří ukončené bakalářské studium na Univerzitě obrany, studijní pobyt v zahraničí (Litva, General Jonas Žemaitis Lithuanian Military Academy), členství v akademickém senátu UO či vykonávání pomocné pedagogické síly v oblasti ekonomické po celou dobu studia. Mým dalším cílem je získat inženýrský titul. Momentálně pracuji na poloviční úvazek jako sekretářka v KPMG Česká republika, s. r. o., kde se mi nabízí příležitost pracovat i po škole, jen na jiné, lepší pozici.“