< Zpět

Branka Ćirović

27. 2. 2017

Branka Cirovic

„Během studia na Univerzitě v Kragujevci jsem se rozhodla pokračovat ve studiu v zahraničí. Zajímala jsem se o různé fakulty, možnosti, ale vždy se vyskytl nějaký problém – fakulta, nabídka oborů nesplňující má očekávání, vysoké školné, příp. se jednalo o fakt, že se mi do dané země nechtělo kvůli kulturním rozdílům. Poté jsem se dozvěděla o Kanceláři Jihomoravského kraje, studijnímu stipendiu v České republice a o několika velice spokojených studentech, kteří již byli součástí programu. Rozhodnutí padlo na základě několika skutečností jako Masarykova univerzita, možnost zdokonalování, práce ve výborně vybavených laboratořích, stipendium, které mi umožní, abych byla samostatná a věnovala se vědecké práci. Mé přání stát se součástí programu vycházelo z touhy po zdokonalování, jehož součástí bylo učení češtiny, které mi pomohlo dosáhnout vytouženého cíle. 

V České republice jsem se rozhodla pro bakalářské a následně navazující magisterské studium oboru Ekotoxikologie na Přírodovědecké fakultě MU, jelikož jsem si přála studovat něco perspektivního, nového, co by pro mě představovalo výzvu a umožnilo mi najít dobrou práci, v níž využiji získané znalosti v praxi. Má přání a cíle se splnily, jelikož v současnosti pracuji v oboru pro britskou firmu sídlící v Brně.“