< Zpět

ZAHAJOVACÍ RECEPCE EWRC 2022 A PREZENTACE REGIONŮ

11. 10. 2022

IMG 5684

V pondělí 10.října se v prostorách Evropského výboru regionů konala zahajovací recepce k dvacátému výročí Evropského týdne regionů a měst. Letošní ročník se zaměřil na ekologickou a digitální transformaci, územní soudržnost a posílení postavení mladých lidí, přičemž zvláštní pozornost byla věnována úloze politiky soudržnosti v rámci udržitelného oživení Evropy jakožto nejúčinnějšího nástroje solidarity v reakci na mimořádné události a na následky krizí. 

Letošní ročník zahájil proslovem předseda Evropského výboru regionů Vasco Cordeiro, následovala komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira, předseda české národní delegace Výboru regionů Roman Línek, zástupce předsedy české delegace Výboru regionů Pavel Branda a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro vzdělání a strategii chytrého regionu, pan Jiří Nantl.

Recepce se konala jak ku příležitosti zahájení Evropského týdne regionů a měst, tak také ku příležitosti českého předsednictví, o prezentaci se postaralo celkem 7 českých regionů, a to: Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a hl. město Praha. Prezentaci Jihomoravského kraje zajistilo Zastoupení Jihomoravského kraje, které akci zpříjemnilo nejen degustací vybraných moravských vín. Krom toho si mohli návštěvníci během večera prohlédnout originál rukopisu Johanna Gregora Mendela, který byl ten večer vystaven ve Výboru regionů ku příležitosti oslav 200. výročí od narození tohoto významného vědce. Bylo to vůbec poprvé, kdy tento rukopis opustil Českou republiku.

Evropský týden regionů a měst vznikl v roce 2003 a jedná se o největší každoroční akci věnovanou regionální politice, během které regiony a města představují své schopnosti vytvářet pracovní příležitosti, provádět politiku soudržnosti EU a prezentují význam místní a regionální úrovně pro národní i evropskou politiku. Platforma se stala jedinečnou pro komunikaci a vytváření sítí mezi regiony a městy z celé Evropy. Spojuje úředníky, odborníky, politické zástupce, či akademické pracovníky. Evropský týden regionů a měst se zasloužil o propagaci způsobů, jakými regiony a města využívají fondy EU pro zlepšování každodenního života občanů.

Na fotografie se můžete podívat v naší galerii.